Latest Event Updates

Profielschets nieuwe predikant

Posted on Updated on

Zoals aangegeven in de weekbrief kunt u met het oog op de aankomende gemeente-avond hier de profielschets voor de nieuwe predikant bekijken en downloaden.

Downloaden (PDF, 3.81MB)


Een bericht van de diaconie over de energietoeslag van de overheid

Posted on Updated on

Bericht van de Diaconie

Alles wordt duurder…   
Zoals u weet en mogelijk persoonlijk ondervindt, wordt het leven steeds duurder. De energieprijzen zijn enorm hard gestegen, de boodschappen zijn duurder geworden en de brandstofprijzen zijn enorm hoog. De verwachting is dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen stijgen. Het is mogelijk dat het voor u, mede hierdoor, moeilijker geworden is om in alle basisbehoeften te kunnen voorzien. In deze meestal stille nood, is het onze taak om als gemeente naar elkaar om te zien. Zoals in Galaten 6:2 staat “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus”. Mocht u hiermee te maken krijgen, heeft u hiermee te maken of merkt u in uw omgeving deze signalen op voel u dan niet bezwaard en zeker niet beschaamd om contact met de diaconie op te nemen. Dit kan door één van de diakenen persoonlijk te benaderen (Herman Morren, Bart Reijnders of Daniël Bleijenberg) of een mail te sturen naar: diaconie@hervormdgarderen.nl

Dit contact vindt uiteraard in alle vertrouwelijkheid plaats!

Energietoeslag: 
Door de hoge energieprijzen is het in bepaalde gevallen mogelijk voor mensen met een laag inkomen om energietoeslag te ontvangen van de overheid, dit wordt door de gemeente uitgekeerd en georganiseerd. Een groot aantal huishoudens dat bij de gemeente bekend is ontvangt de toeslag automatisch op de bankrekening. Huishoudens die niet bij de gemeente bekend zijn kunnen op een later moment een aanvraag indienen. Dit zijn bijvoorbeeld werkende minima, ondernemers met een laag inkomen of senioren met een klein pensioen.   De gemeente Barneveld geeft de gemeentelijke energietoeslag vanaf nu aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Tot nu toe was deze extra bijdrage alleen voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1.000,-.

Schoolkostenregeling:   
De schoolkostenregeling is een tegemoetkoming voor minima met schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar.    Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen, maar de schoolkostenregeling nog niet aangevraagd? Mogelijk kunt u dan ook een bijdrage uit deze minimaregeling krijgen!

Individuele inkomenstoeslag: eenmalige verhoging   De individuele inkomenstoeslag wordt eenmalig verhoogt. U heeft recht op de individuele inkomenstoeslag als u drie jaar of langer een laag inkomen heeft en in de gemeente Barneveld woont. De verhoging van de bijdrage geldt voor inwoners met een inkomen tussen de 101% tot 110% van de bijstandsnorm.

Heeft u nog geen regeling aangevraagd? Dat kan nog! U vraagt de regelingen aan via www.berekenuwrechtplus.nl, klik vervolgens op Barneveld.  Let op: de verhoogde bedragen worden alleen toegekend bij aanvragen tot en met 31 december 2022! Op de website van onze Hervormde Gemeente Garderen: www.hervormdegemeentegarderen.nl staat op de startpagina een link met meer informatie over dit onderwerp.

Mocht u er zelf niet uitkomen dan kunt u of jij altijd één van de diakenen benaderen voor hulp!

Met een vriendelijke groet, uw én jouw diaconie!

Downloaden (PDF, 487KB)

Samenvatting jaarcijfers over 2021

Posted on

Een samenvatting van de jaarcijfers over 2021 van het college van kerkrentmeesters en van het college van diakenen kunt u overigens wel al vinden op onze website. Een volledige versie van deze jaarcijfers over 2021 kunnen leden van onze gemeente opvragen bij het college van kerkrentmeesters dan wel het college van diakenen.

Het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen

Downloaden (PDF, 98KB)

Downloaden (PDF, 97KB)

Begroting 2022 van de KRM en van de diaconie

Posted on

Een samenvatting van de begroting voor 2022 voor zowel de kerkrentmeester als de diaconie vindt u aangehecht aan dit bericht. Een volledige versie van de begroting kunnen de leden van onze gemeente van 17 januari a.s. tot en met 24 januari a.s. inzien bij Erik-Jan Kevelam (KRM) en Bart Reijnders (diaconie). Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u met voornoemde broeders een afspraak inplannen.

Namens het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen

Downloaden (PDF, 92KB)

Downloaden (PDF, 94KB)

Opgeven voor de Scipio App

Posted on Updated on

Tijdens de gemeente avond hebben we kort wat uitgelegd over de Scipio App. We hopen dat u er enthousiast over bent geworden. Als u de App ook wilt gebruiken en als u nog geen uitnodiging via de mail hebt gehad vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in. Dan volgt de uitnodiging vanzelf.

hartelijke groet, Wiebe

Klik op het plaatje hieronder om u op te geven.