Een bericht van de diaconie over de energietoeslag van de overheid

Posted on Updated on

Bericht van de Diaconie

Alles wordt duurder…   
Zoals u weet en mogelijk persoonlijk ondervindt, wordt het leven steeds duurder. De energieprijzen zijn enorm hard gestegen, de boodschappen zijn duurder geworden en de brandstofprijzen zijn enorm hoog. De verwachting is dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen stijgen. Het is mogelijk dat het voor u, mede hierdoor, moeilijker geworden is om in alle basisbehoeften te kunnen voorzien. In deze meestal stille nood, is het onze taak om als gemeente naar elkaar om te zien. Zoals in Galaten 6:2 staat “Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus”. Mocht u hiermee te maken krijgen, heeft u hiermee te maken of merkt u in uw omgeving deze signalen op voel u dan niet bezwaard en zeker niet beschaamd om contact met de diaconie op te nemen. Dit kan door één van de diakenen persoonlijk te benaderen (Herman Morren, Bart Reijnders of Daniël Bleijenberg) of een mail te sturen naar: diaconie@hervormdgarderen.nl

Dit contact vindt uiteraard in alle vertrouwelijkheid plaats!

Energietoeslag: 
Door de hoge energieprijzen is het in bepaalde gevallen mogelijk voor mensen met een laag inkomen om energietoeslag te ontvangen van de overheid, dit wordt door de gemeente uitgekeerd en georganiseerd. Een groot aantal huishoudens dat bij de gemeente bekend is ontvangt de toeslag automatisch op de bankrekening. Huishoudens die niet bij de gemeente bekend zijn kunnen op een later moment een aanvraag indienen. Dit zijn bijvoorbeeld werkende minima, ondernemers met een laag inkomen of senioren met een klein pensioen.   De gemeente Barneveld geeft de gemeentelijke energietoeslag vanaf nu aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Tot nu toe was deze extra bijdrage alleen voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1.000,-.

Schoolkostenregeling:   
De schoolkostenregeling is een tegemoetkoming voor minima met schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar.    Heeft u een laag inkomen en schoolgaande kinderen, maar de schoolkostenregeling nog niet aangevraagd? Mogelijk kunt u dan ook een bijdrage uit deze minimaregeling krijgen!

Individuele inkomenstoeslag: eenmalige verhoging   De individuele inkomenstoeslag wordt eenmalig verhoogt. U heeft recht op de individuele inkomenstoeslag als u drie jaar of langer een laag inkomen heeft en in de gemeente Barneveld woont. De verhoging van de bijdrage geldt voor inwoners met een inkomen tussen de 101% tot 110% van de bijstandsnorm.

Heeft u nog geen regeling aangevraagd? Dat kan nog! U vraagt de regelingen aan via www.berekenuwrechtplus.nl, klik vervolgens op Barneveld.  Let op: de verhoogde bedragen worden alleen toegekend bij aanvragen tot en met 31 december 2022! Op de website van onze Hervormde Gemeente Garderen: www.hervormdegemeentegarderen.nl staat op de startpagina een link met meer informatie over dit onderwerp.

Mocht u er zelf niet uitkomen dan kunt u of jij altijd één van de diakenen benaderen voor hulp!

Met een vriendelijke groet, uw én jouw diaconie!

Downloaden (PDF, 487KB)