Hartelijk welkom

Zondag 4 december 2022 v.m. – Jesaja 9: 1-6 – Thema: Absent of advent?

Eens speelde het zoontje van de grote rabbi Baruch van Mezbiz verstoppertje. Hij verborg zich en wachtte, wachtte. Ten slotte kwam hij tevoorschijn, maar van zijn speelkameraadjes was geen spoor te bekennen. Hij ontdekte dat ze hem niet eens hadden gezocht.

Huilend liep de jongen naar zijn grootvader, bij wie hij zich over zijn vriendjes beklaagde.

Ook bij rabbi Baruch zelf sprongen de tranen in de ogen. ‘Zo is het ook met onze God, mijn jongen. Ik verberg mij, zegt God, maar niemand wil Mij zoeken’.

Dat is precies de situatie in Israël waarover we lezen in Jesaja 8 en 9. Het tienstammenrijk o.l.v. koning Pekah voert oorlog tegen het tweestammenrijk o.l.v. koning Achaz. Vervolgens bemoeit de koning van Assyrië zich er ook nog mee en verovert zowel Israël als Juda.

In die donkere tijd wordt Jesaja geroepen om tot het volk te spreken namens God. Maar het volk sluit zich af voor de woorden van God. En het gevolg is dat God zich terugtrekt en verbergt.

Zie je overeenkomsten tussen de tijd van Jesaja en onze seculiere tijd qua donkerheid en duisternis? Of herken je misschien iets van die godsverduistering in je eigen leven? Je verlangt naar licht, levenslicht, Gods licht?

Wat is het dan bemoedigend en vertroostend om te horen wat de profeet Jesaja zegt: ‘het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht’. En licht is voor de oosterling symbool van redding, van leven, van heil.

Zondagmorgen bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal.

Vragen die kunnen helpen in de voorbereiding:

1.Het volk Israël zocht overal raad en advies, maar liep aan God voorbij. Lees ook Jesaja 65:1-5. Hoe is dat voor de Heere God?

2.Wat/wie bedoelt Jesaja precies met dat licht dat gaat schijnen in de duisternis?

3.Benoem voor jezelf de duisternis die er in je leven was of is. Hoe kan het Licht in jouw leven weer doorbreken?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.