Hartelijk welkom

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

Vrijwilligershulp
Onze gemeente kent een vrijwilligershulp. Gemeenteleden die op leeftijd zijn, ziek of hulpbehoevend zijn of zij die eenzaam zijn kunnen een beroep doen op deze hulpvoorziening. Dit kan een bezoekje zijn, koken, boodschappen doen of bijvoorbeeld een klusje in de tuin etc.
Ans Kool coördineert de vrijwilligershulp, mocht u hulp nodig hebben of een vraag hebben m.b.t. een hulpvraag dan kunt u haar benaderen op het volgende mailadres: ans_kool@hotmail.com of via telefoonnummer: 06-40324035
Met vriendelijke groet,
Uw én jouw diaconie

-- DagelijksWoord.nl

Gemeente-avond 26 januari
Zoals eerder aangekondigd bent u van harte welkom om de gemeente-avond bij te wonen. Deze hopen wij te houden op 26 januari om 19.30 u in de Dr. Kruimelstaete. Voor de pauze zal uitleg worden gegeven over de financiën van de gemeente door ouderling kerkrentmeester Kees Bos. Daarna zal de diaconie haar activiteiten toelichten. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan het beroepingswerk dat onder leiding van dominee C.G. Visser van start is gegaan. Als voorbereiding op de beroepingsprocedure heeft de kerkenraad een profielschets voor de nieuwe predikant opgesteld. Deze profielschets kunt u op de website van de gemeente lezen en downloaden. Aankomende zondag kunt u ook een papieren exemplaar vinden bij de ingang. Tijdens de gemeente-avond willen we deze profielschets graag met u bespreken.
De kerkenraad

Kerkbalans digitaal
Al sinds de voortzetting van onze gemeente in 2007 doen we mee aan de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ook komend voorjaar is dat weer het plan. Om de actie makkelijker te laten verlopen voor u als gever en voor alle vrijwilligers, die er elk jaar weer veel werk, tijd en energie aan besteden, hebben wij het plan opgevat om deze actie voortaan zoveel als mogelijk is, digitaal te laten verlopen. Voor u betekent dit dat er niemand meer, zoals vroeger, voor deze actie bij u langskomt en u op tijd de toezeggingsbrief ingevuld moet hebben, nee, u krijgt in januari aanstaande van ons via de mail een uitnodiging, waarin alle gegevens staan, waarmee u eenvoudig én snel uw toezegging via de computer, tablet of laptop ingeeft. Voorwaarde daarbij is wel dat wij van u een e-mailadres in het bestand hebben.
U kunt in de Scipio-app zien of er bij u als gezinshoofd of als inwonende kinderen van 18 jaar en ouder een e-mailadres bekend is én of dit het e-mailadres is, waarop u de uitnodiging wilt ontvangen. Mocht u inmiddels een ander e-mailadres hebben, wilt u dan het nieuwe e-mailadres aan ons doorgeven via kerkrentmeesters@hervormdgarderen.nl.
Wij vragen u dit uiterlijk op 31 december aanstaande te willen controleren en zo nodig wijzigingen aan ons door te geven. Zo hopen we voor u en alle andere medewerkenden alles makkelijker en eenvoudiger te maken. Voor degenen onder ons die geen internet of e-mail hebben: geen probleem, want dan blijft u van ons de uitnodiging gewoon op papier via de lopers ontvangen en blijft alles net zoals vroeger.
De kerkrentmeesters

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met de scriba: dhr. W.H. van Leijenhorst (scriba@hervormdgarderen.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

De Scipio App gaan gebruiken
Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.