Wat vertel je je kinderen over het coronavirus. Een bericht voor onze ouders.

Posted on Updated on

Beste ouders,

Van de ene op de andere dag waren deze week alle kinderen de hele week thuis. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw gezin. Het geeft ook extra tijd en momenten om met kinderen in gesprek te zijn. Misschien maken ze zich veel zorgen en roepen alle maatregelen angst op. Misschien hebben ze er veel vragen over, misschien lijkt het ze juist niet echt bezig te houden.

Als christelijke ouders mogen we deze momenten met onze kinderen ook benutten om samen na te denken over wat alles wat er om ons heen gebeurt. Wat betekent het allemaal als we geloven dat God alle dingen regeert? Zijn het tekenen van de komst van de Heere Jezus? In dit filmpje vindt u een handreiking om hierover met uw kinderen in gesprek te gaan.

In gesprek
Stel na afloop van het filmpje een open vraag aan de kinderen. Bijvoorbeeld:

• Wat heb je geleerd van het filmpje?
• Wat vond je mooi?
• Wat vond je moeilijk?

U kunt de volgende gespreksvragen gebruiken om de Bijbelse geschiedenis, die in het filmpje verteld wordt, verder te verwerken. De geschiedenis over de volkstelling van David is te vinden in 2 Samuël 24. Zoek eerst dat gedeelte op als u deze vragen gaat bespreken.

• David is een goede strijder en heeft veel overwinningen behaald. Door het volk te tellen, wil hij laten zien hoe machtig hij is. Hij is hoogmoedig geworden. Wat betekent dat? Zijn de mensen in Nederland ook hoogmoedig? Op welke manier? Herken je iets van hoogmoed bij jezelf?
• Kun je hoogmoedig zijn én op God vertrouwen? Waarom wel/niet?
• Wat is de reactie van Joab? (vers 3) Wat had David op dat moment kunnen doen? Herken je het dat als je zonde wilt gaan doen er vaak een moment is dat je nog terug kunt? En hoe voel je je dan later als je er niet naar geluisterd hebt?
• David moet uit drie straffen kiezen. Wat een verschrikkelijk moeilijke keuze! Wat vind je van Davids reactie? (vers 14, 17)
• Hoe komt er een einde aan de straf van God? (vers 25) Wat zegt dat over God?
• Verdienen wij straf door de zonde die we doen? Welke? Hoe kun je aan die straf ontkomen? Lees met elkaar wat de Heidelbergse Catechismus hierover zegt in Zondag 5 en 6.
• God is altijd bezig om ons te corrigeren. Hij wil niet alleen dat we vergeving zoeken bij de Heere Jezus, maar ook dat we op de Heere Jezus gaan lijken. Er gebeuren nu dingen die jij misschien moeilijk vindt. Zou de Heere jou willen corrigeren?
• Als je zonden vergeven zijn, wat zou God dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?
• Als je niet op God vertrouwt, wat zou Hij dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?