Voor de jongeren in onze gemeente. Het Coronavirus zet je flink aan het nadenken.

Posted on Updated on

Je hebt misschien ook veel vragen en je ervaart onrust, angst, onzekerheid in je hart. Alles en iedereen lijkt in de greep van het coronavirus. Wat is het dan geweldig dat we mogen weten van onze Heiland. In de lijdenstijd, waar we nu juist bij stil staan, mogen we gedenken dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar Hij leeft en bidt zonder ophouden voor ons. Dat is toch bijna niet te geloven. zó veel liefde voor jou en voor mij. Geloof het maar want het is waar.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt dat we goed luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal punten probeert ds. P.D.J. Buijs in het bijgevoegde filmpje een en ander uit te leggen.

Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.