Uitnodiging gemeenteavond verkiezing ambtsdragers op woensdag 13 november om 20.00 uur

Posted on Updated on

Alle leden zijn de afgelopen tijd in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen, dat wil zeggen: namen in te dienen, voor de verkiezing van ambtsdragers. We zijn blij dat wij zoveel reacties van u hebben mogen ontvangen!

De volgende kandidaten zijn verkiesbaar (in alfabetische volgorde): Voor het ambt van Ouderling (1 vacature):

Gert de Bruin, Ivo Fonteine en Herman Morren. Voor het ambt van Ouderling-kerkrentmeester (1 vacature):

Erwin van den Berg, Kees Bos en Herman Morren.

Alle stemgerechtigde leden, dat wil zeggen: leden van onze gemeente die belijdenis hebben gedaan, worden hierbij van harte uitgenodigd om op woensdagavond 13 november hun stem uit te brengen. Deze vergadering vindt plaats in de Dr. Kruimelstaete vanaf 20:00 uur.

Er is een mogelijkheid om met volmacht een stem uit te brengen. Een stemgerechtigd gemeentelid kan slechts door één ander stemgerechtigd gemeentelid gemachtigd zijn. Hij of zij kan niet namens meerdere gemeenteleden stemmen. Een formulier volmacht ligt bij de uitgang van de kerk, is de downloaden via de website van de kerk en is ook verkrijgbaar via uw wijkouderling. Wij zien uit naar uw komst! De kerkenraad.