Stille week 2019

Posted on

Laten we samen stil zijn voor Hem.
Veel mensen hebben de hele dag geluid om zich heen: de radio of televisie staat aan of ze dragen oordopjes in met muziek. We zijn zo gewend aan dat permanente geluid dat we stilte vaak als onprettig ervaren. In stilte zitten nadenken, mediteren of mijmeren, dat vinden veel mensen moeilijk. Dat is jammer, juist omdat de stilte zo goed is om God te ontmoeten. Er staan meerdere voorbeelden in de Bijbel van situaties waarin mensen in de stilte een bijzondere ontmoeting met God hebben.
Voor de zesde keer willen we vesperavonden organiseren in de stille week voor Pasen. Deze avonden worden georganiseerd en geleid door gemeenteleden. Iedereen is welkom. Er zijn, na de (korte) meditatie, momenten van stille overdenking en prachtige liederen opgenomen. Om uw gedachten te leiden wordt de meditatie met een vraag afgesloten. Daarover kunt u dan mediteren of ook persoonlijk bidden. Ook voor en na de bijeenkomsten willen we stil zijn. We hopen dat u dat kunt waarderen, en de stiltes niet als ongemakkelijk zult ervaren.
Dinsdag 16 April en woensdag 17 April beginnen de versperdiensten om 20.00 uur. Op donderdag 18 April houden we een dienst waarin ook de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvindt en vrijdag 19 April gedenken we de kruisiging en het sterven van onze Heiland. De dienst van donderdag en vrijdag zal om 19.30 uur beginnen.

Wij hopen u allen tijdens deze diensten in stilte te ontmoeten in de Kruimelstaete te Garderen
De voorbereidingscommissie.