Kinderoppas, Bijbelklas, Bijbelkids en Bijbeltieners

Posted on Updated on

Nu het winterwerk deze zondag wordt opgestart, willen we ook weer beginnen met het jeugdwerk.
Voor de Kinderoppas en Bijbelklas gelden de volgende aanpassingen:

  • Start zondagmorgen 20 september en vervolgens elke veertien dagen, zoals het rooster van de Bijbelklas aangeeft
  • Ouders van kinderen die hiervan gebruik maken hoeven die zondag geen rekening te houden met de alfabetische uitnodiging voor de ochtenddiensten
  • Kinderoppaskinderen worden bij aankomst direct naar de bekende ruimte gebracht en pas ná de dienst weer opgehaald (dus geen bewegingen tijdens de dienst),
  • Bijbelkaskinderen gaan en komen, zelfstandig, wel tijdens de dienst (zoals gebruikelijk) en een juf loopt met hen mee naar de juiste locatie

Naast de groep Bijbelkids wordt een nieuwe groep gevormd met de oudste kinderen. Wij noemen hen Bijbeltieners en zij beginnen met jeugdcatechisatie.

Deze laatste groepen hebben inmiddels al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We hopen weer op fijne momenten met de kinderen en tieners van onze gemeente.

Kinderoppascommissie en Jeugdcommissie