Kerkenwerk actueel (update 26 maart)

Posted on

De komende tijd zullen we de diensten op een aangepaste wijze organiseren. Juist ook in deze tijd moeten we proberen ook op afstand met elkaar verbonden te blijven, als échte broeders en zusters. Op dit moment is de stand van zaken als volgt.

De komende diensten worden ook gehouden zonder bezoekers. Een predikant, dienstdoende ouderling, diaken, organist en een technicus proberen deze diensten mogelijk te maken. Zo blijven wij ruim binnen de norm van maximaal 30 personen tijdens een dienst, die de Overheid ons oplegt. We gaan uiteraard die grens niet opzoeken. Wij nodigen u van harte uit om uit volle borst mee te zingen met de psalmen en liederen.

Op zondagmorgen wordt om 09.30u een opgenomen dienst uitgezonden die te beluisteren is via de kerktelefoon en ook te zien via internet.

Op zondagmiddag om 16.30u wordt een rechtstreekse dienst uitgezonden met geluid én beeld. Deze vindt plaats vanuit de Gereformeerde Kerk met gebruikmaking van hun technische voorzieningen. De huidige gebruikers van kerktelefoon, zonder internet, kunnen deze dienst ook op de gebruikelijke wijze beluisteren. Gezien de enorme drukte op het internet is het mogelijk dat er haperingen plaatsvinden in de uitzending die zich overigens meestal vanzelf herstellen. U kunt echter ook op rustiger momenten de diensten terugluisteren. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u voor de vele reacties die wij mochten ontvangen op de enquête. Het blijkt ook dat er veel gebruik gemaakt wordt van onze uitzendingen. Hiermee kunnen wij ons voordeel doen ten gunste van ons allen.

Hoe blijven we verbonden? Omdat ook bezoekwerk en andere bijeenkomsten nagenoeg geen doorgang kunnen vinden kan tussentijds ook invulling worden gegeven, bijvoorbeeld door meditaties, bijbelvertellingen en dergelijke. Ook zullen regelmatig filmpjes en downloads voor kinderen en jongeren op de website worden geplaatst die we ontvangen van christelijke jongerenorganisaties zoals HGJB en ABC-geloofstoerusting. Sommige contactmomenten verlopen ook door middel van bijvoorbeeld Skype-ontmoetingen. Om u daarover actueel te informeren adviseren wij u regelmatig een kijkje te (laten) nemen op onze website www.hervormdgarderen.nl.