Belangrijk! Kerkdiensten vanaf 18 oktober

Posted on Updated on

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen van de overheid heeft de kerkenraad besloten om vanaf 18 oktober de mogelijkheid om de diensten te bezoeken te beperken. Wij streven ernaar om per dienst uit te komen op ongeveer 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Alle diensten zullen plaatsvinden in de Kruimelstaete. Dat geldt ook voor de bevestigingsdienst op 1 november in de middag.
Vanaf zondag 18 oktober a.s. zal voor het bezoeken van de morgen- of middagdiensten de volgende verdeling op familieachternaam worden gehanteerd: A t/m G , H t/m L en M t/m Z.

Dat levert voorlopig het schema op zoals hiernaast is weergegeven. Vooralsnog zal er geen gebruik worden gemaakt van een reserveringssysteem.

Kinderoppas en Bijbelklas gaan door volgens het geldende rooster.

  • Ouders van kinderen die hiervan gebruik maken hoeven die zondag geen rekening te houden met de alfabetische uitnodiging voor de ochtenddiensten,
  • Kinderoppaskinderen worden bij aankomst direct naar de bekende ruimte gebracht en pas ná de dienst weer opgehaald (dus geen bewegingen tijdens de dienst),
  • Bijbelklaskinderen gaan en komen, zelfstandig, wel tijdens de dienst (zoals gebruikelijk) en een juf loopt met hen mee naar de juiste locatie.

De doordeweekse bijeenkomsten, zoals catechese en kringwerk zullen, met in acht neming van alle maatregelen, vooralsnog gewoon doorgaan.

Net als vorige week willen wij u dringend vragen om uw mondkapje op te doen als u zich verplaatst binnen de Kruimelstaete. Wij hechten eraan om nogmaals aan te geven dat ouderen meer risico lopen als zij het Corona-virus oplopen. De Kerkenraad verwacht dat ook zij zelf verantwoordelijkheid nemen bij het al dan niet bezoeken van de erediensten. Leest u voor de zekerheid nogmaals het gebruiksplan door dat te vinden is op de website.

Ondanks de teleurstelling dat we als gemeente weer een stap terug moeten doen mogen we vast en zeker weten dat wij met elkaar verbonden zijn in Christus. Daarom hopen we als kerkenraad van harte dat u en jij van bovenstaande mogelijkheden gebruik zullen maken. Ook als u niet gewend bent om de middagdienst te bezoeken, willen wij u vragen in de huidige omstandigheden gebruik te maken van de mogelijkheden die de letters van het alfabet u bieden.

De kerkenraad