Informatie over de erediensten vanaf 5 juli en het Gebruiksplan

Posted on Updated on

Wat wijzigt er vanaf zondag 5 juli:

Door de verdere versoepeling van de maatregelen m.b.t. corona is het vanaf zondag 5 juli weer mogelijk om met de gemeente samen te komen tijdens de erediensten. Zowel de morgen als middagdienst (09.30 en 16.30u) zullen voorlopig plaatsvinden in de dr. Kruimelstaete. Vanwege de 1.5 meter maatregel is het noodzakelijk om het bezoek per dienst te beperken. Om die reden heeft de kerkenraad besloten om gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A t/m K in de morgendienst uit te nodigen en L t/m Z in de middagdienst. Zondag 12 juli dan andersom en zo verder. Om de diensten ook in de toekomst in beeld en geluid thuis te kunnen volgen zal een permanente installatie in de Kruimelstaete worden aangelegd. Hiervan (beeld en geluid) kan vanaf zondag 2 augustus gebruik worden gemaakt. In juli kunnen de diensten zonder beeld worden gevolgd via de website.
Ouderen lopen meer risico op het krijgen van het Corona-virus. De Kerkenraad verwacht dat ook zij zelf verantwoordelijkheid nemen bij het al dan niet bezoeken van de erediensten.

Uitgebreide informatie hier omtrent treft u aan in ‘Gebruiksplan erediensten en andere kerkelijk bijeenkomsten in de Dr. Kruimelstaete en andere locaties’ (klik op het plaatje hiernaast)
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. Suggesties voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden kunt u richten aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters: gjvandentop@hervormdgarderen.nl.

In de maand juli is er nog geen kinderoppas en BijbelKlas. Zodra dit wijzigt wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

We weten en ervaren dat iedereen van ons deze tijd weer anders beleeft. Daarom is het belangrijk dat we begrip hebben en tonen voor elkaar. In de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat Gods Woord rijk naar ons toe kwam. We zijn onze God daarvoor dankbaar, alsmede Zijn dienaren en allen die de diensten mogelijk maken, waaronder ook onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk.
De kerkenraad