Toerusting – cursussen 2018 – 2019

Ook dit jaar zullen er tijdens de winterperiode verschillende leer- en toerustingsmomenten worden aangeboden.  Met elkaar hebben wij in het afgelopen jaar mogen ervaren hoe verrijkend het is om met elkaar na te denken en te spreken over verschillende geloofsvragen en thema’s. Ook dit jaar hopen wij weer op een grote deelname. Doelstelling van het cursusaanbod is om de gemeenteleden (en mogelijk ook niet gemeenteleden) zo breed mogelijk aan te spreken. Door de gekozen opzet is het mogelijk om meerdere onderwerpen aan de orde te laten komen en de voorbereiding en het verzorgen van de cursusblokken over meerdere personen te spreiden. Het programma ziet er als volgt uit"