Corona-aanpassingen voor samenkomsten in onze gemeente

Posted on

De verwachte vijfde coronagolf en nog strengere maatregelen zorgen ervoor dat het openbare leven opnieuw grotendeels wordt lam gelegd. Er wordt een dringend beroep gedaan op ons verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit. De kerkenraad heeft de consequenties voor onze bijeenkomsten besproken en vanwege de ernst van de genomen maatregelen besloten om de komende periode alle kerkdiensten op zondag enkel online voort te zetten. Daarbij is er een uitzondering voor de kerkdiensten op zaterdag 25 december, 1e Kerstdag. Beide diensten om 9.00 en 11.00 uur kunnen bezocht worden door max. 50 bezoekers op grond van de aangegeven lettercategorie. Iedereen wordt gevraagd zich ook echt aan hun lettercategorie te houden. In de eerste dienst om 9.00 uur zal er kinderoppas zijn.

Wij vragen u om uw mondkapje op te doen als u zich verplaatst binnen de Dr. Kruimelstaete, de anderhalve meter afstand in acht te nemen en de aanwijzingen van de koster op te volgen.Ondanks de teleurstelling dat we als gemeente niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen, mogen we vast en zeker weten dat wij met elkaar verbonden zijn in Christus. Daarom hopen we als kerkenraad van harte dat u en jij van bovenstaande mogelijkheden gebruik zult maken.

De kerkenraad