Contact

Samenkomsten Wij komen op zondag 2 keer samen rondom het Woord van onze Heere God.
Om 09.30u in de zaal van de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34A in Garderen. (kaart)
Om 16.30u in de dorpskerk aan de Mazenhofstraat 4 in Garderen. (kaart)

U en jij bent van harte welkom om onze dienst (en) bij te wonen.

Predikant  Ds. P. Nobel, Dorpsstraat 5, 3886 AR, Garderen, tel. 0577-723223, email: predikant@hervormdgarderen.nl

Koster Dhr. M. de Ruiter Dr. H.C. Bosstraat 51, 3886 KG Garderen, telefoon: 0577-463419 mobiel 06 10 52 12 89. Email: m.ruiter19@gmail.com of koster@hervormdgarderen.nl . Tijdens de kerkdiensten is de koster mobiel bereikbaar.

Kopij Veluwse Kerkbode Via Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen, ovv Kopij Veluwse Kerkbode voor vrijdagavond. Via kerkbodeberichten@hervormdgarderen.nl ovv Kopij Veluwse Kerkbode voor zaterdagmiddag.

Gebedskring Email: gebedskring@hervormdgarderen.nl

Diaconale hulpdienst Coördinatie Elma Nobel tel.nr.  0577-723223

Aanvraag kerkauto - Dhr. R.M. van Middendorp 0577-461402

Scribaat en websitebeheer Dhr. W.H. Van Leijenhorst Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen t.a.v de Scriba Telefoon: 0577-840325, Email: scriba@hervormdgarderen.nl

Diaconie Dhr. R.M. van Middendorp, Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen t.a.v. de Diaconie Telefoon: 0577-461402, Email: diaconie@hervormdgarderen.nl   IBANnr. diaconie: NL 26 RABO 0129 2484 01

Ledenadministratie Dhr. E. van den Berg, Wolweg 150, 3776 LT  Stroe, Telefoon: 06 42917334 Email: ledenadministratie@hervormdgarderen.nl

Kerkelijk Bureau Dhr. G. van Leeuwen Postadres: Putterweg 9, 3886PA Garderen t.a.v. het Kerkelijk Bureau, Telefoon: 06-51835026,
Email: kerkelijkbureau@hervormdgarderen.nl, IBANnr. kerkrentmeesters: NL 10 RABO 0129 2483 98

Collectebonnen Mw. D. van Asselt Koudhoornseweg 8 3886 PK en tel. nrs. 0577-46 31 84 of (06) 20 44 64 99 Garderen.

Kruimelstaete

 

oude kerk