Contact

Samenkomsten Wij komen op zondag 2 keer samen rondom het Woord van onze Heere God.
Om 09.30u  en 16.30u in de zaal van de Dr. Kruimelstaete aan de Oud Milligenseweg 34A in Garderen. (kaart)

U en jij bent van harte welkom om onze dienst (en) bij te wonen.

Predikant  Ds. P. Nobel, Dorpsstraat 5, 3886 AR, Garderen, tel. 0577-723223, email: predikant@hervormdgarderen.nl

Koster Dhr. M. de Ruiter Dr. H.C. Bosstraat 51, 3886 KG Garderen, telefoon: 0577-463419 mobiel 06 10 52 12 89. Email: m.ruiter19@gmail.com of koster@hervormdgarderen.nl . Tijdens de kerkdiensten is de koster mobiel bereikbaar.

Kopij Veluwse Kerkbode Via Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen, ovv Kopij Veluwse Kerkbode voor vrijdagavond. Via kerkbodeberichten@hervormdgarderen.nl ovv Kopij Veluwse Kerkbode voor zaterdagmiddag.

Gebedskring Email: gebedskring@hervormdgarderen.nl

Diaconale hulpdienst Coördinatie Elma Nobel tel.nr.  0577-723223

Aanvraag kerkauto - Dhr. R.M. van Middendorp 0577-461402

Scribaat en websitebeheer Dhr. W.H. Van Leijenhorst Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen t.a.v de Scriba Telefoon: 0577-840325, Email: scriba@hervormdgarderen.nl

Diaconie Dhr. R.M. van Middendorp, Postadres: Oud Milligenseweg 34-10, 3886 ME Garderen t.a.v. de Diaconie Telefoon: 0577-461402, Email: diaconie@hervormdgarderen.nl   IBANnr. diaconie: NL 26 RABO 0129 2484 01

Ledenadministratie Dhr. E. van den Berg, Wolweg 150, 3776 LT  Stroe, Telefoon: 06 42917334 Email: ledenadministratie@hervormdgarderen.nl

Kerkelijk Bureau Dhr. G. van Leeuwen Postadres: Putterweg 9, 3886PA Garderen t.a.v. het Kerkelijk Bureau, Telefoon: 06-51835026,
Email: kerkelijkbureau@hervormdgarderen.nl, IBANnr. kerkrentmeesters: NL 10 RABO 0129 2483 98

Collectebonnen Mw. D. van Asselt Koudhoornseweg 8 3886 PK en tel. nrs. 0577-46 31 84 of (06) 20 44 64 99 Garderen.

Kruimelstaete

 

oude kerk