Geen categorie

Opgeven voor de preekbespreking zondag 19 september

Posted on Updated on

Opening winterwerk
Op zondag 19 september zal de opening van het winterwerk plaatsvinden. Aansluitend is er een preekbespreking in Kruimelstaete waar de gehele gemeente voor uitgenodigd is. Wel willen we u en jou in verband met de beschikbare ruimte vragen zich hiervoor op te geven. Voor aanmeldingen voor de preekbespreking kunt u zich rechtstreeks opgeven via onderstaande link.

klik hier om u op te geven

Vanaf zondag 14 maart weer fysieke diensten in de Kruimelstaete

Posted on Updated on

In de vergadering van 11 maart heeft de kerkenraad besloten om de diensten vanaf zondag 14 maart weer open te stellen voor bezoekers. Naast het advies van de landelijke PKN en het feit dat de vaccinatie onder met name ouderen in een stroomversnelling raakt, weegt in de afweging zwaar mee dat er vanuit de gemeente een steeds grotere behoefte kenbaar wordt gemaakt om weer samen te komen. Onder strikte voorwaarden vindt de kerkenraad het verantwoord om dit nu weer te doen.

  1. Wij streven ernaar om per dienst uit te komen op 30 bezoekers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers).
  2. Aanwijzingen van de koster en de ondersteunende ambtsdrager worden zondermeer opgevolgd!
  3. Alle diensten zullen plaatsvinden in de Dr. Kruimelstaete.
  4. De morgen- of middagdiensten worden verdeeld op familieachter- naam: A t/m G , H t/m L en M t/m Z. Dat levert     voorlopig het schema op zoals hiernaast in de colofon is weergegeven.
  5. Kinderoppas en Bijbelklas gaan tot nader order nog niet van start. Zodra het mogelijk is zal in overleg met de leiding een       rooster worden opgesteld en bekend worden gemaakt.
  6. Tijdens de diensten wordt voorlopig enkel gezongen door twee voorzangers uit hetzelfde gezin of een solozanger.
  7. Wij vragen u dringend om uw mondkapje weer op te doen als u zich verplaatst binnen de Dr. Kruimelstaete.
  8. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de diensten online te (blijven) volgen.
  9. Leest u voor de zekerheid nogmaals het gebruiksplan door dat te vinden is op de website.

We zijn blij en dankbaar dat we na lange tijd ook weer op deze wijze bij elkaar kunnen komen.  Daarom hopen we als kerkenraad van harte dat u en jij van bovenstaande mogelijkheden gebruik zullen maken. Ook als u niet gewend bent om de middagdienst te bezoeken, willen wij u vragen in de huidige omstandigheden gebruik te maken van de mogelijkheden die de letters van het alfabet u bieden.

De kerkenraad

Voor u gelezen (luistertip!)

Posted on Updated on

Voor u gelezen (luistertip!)

In het Nederlands dagblad van 17 december jl. stond een interview met Bina Chirino. Zij is voorzitter van PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) en kandidaat op de ChristenUnie-lijst:

“De afgelopen maanden tijdens corona heb ik troost gehaald uit muziek van het muziekcollectief Maverick City Music. Het is een soort aanbiddingskoor dat in 2019 in Atlanta, Georgia is ontstaan. Het is christelijke pop en gospel samen. In coronatijd zijn ze op een nieuwe manier muziek gaan maken. Het koor is doorgegaan met opnames maken en deelt die digitaal met de wereld om mensen te bemoedigen. Vooral het nummer ‘Promises’ bood mij de afgelopen tijd troost. Toen ik ‘Promises’ voor het eerst hoorde, was ik alleen op mijn kamer. Ik voelde dat het niet zomaar een lied was wat iemand zong, maar een gebed op muziek. De tekst was het gebed dat ik naar God wilde uitspreken maar waarvan ik zelf de woorden niet kon vinden. Het lied gaat over Gods belofte van trouw, liefde en hoop, dat Hij zich aan zijn belofte houdt en wij daarop mogen vertrouwen. Though the storms may come and the / Winds may blow I’ll remain steadfast / And let my heart learn when You speak a word it will come to pass. Ook wanneer de storm uitbreekt en er onrust of onzekerheid is, blijft Hij trouw. De tijd waar wij nu doorheen gaan duurt al veel langer dan wij dachten. Dat zit ook in dit nummer. Yes I’ll still bless You / In the middle of the storm / In the middle of my trial. God is er. Niet alleen als ik naar mijn zegeningen kijk en alles lekker loopt, maar juist ook in de storm. Die stip aan de horizon heb ik nodig. (…) God laat ons niet los. Hij heeft het beste met ons voor. Door dit lied denk je na over de lichtpuntjes in deze tijd. De manier waarop we elkaar kunnen vasthouden, nu we elkaar niet letterlijk kunnen vasthouden. (…) door mee te zingen met de muziek van Maverick City Music voel ik me toch onderdeel van een collectief. Ik voel dat ze niet alleen mooi zingen, maar oprecht God aanbidden en geloven in wat ze zingen. Het is een koor waarmee ik op afstand kan meezingen.”

 

Groot is Zijn trouw! Promises is een prachtig lied waar wij al veel van hebben genoten en daarom delen we dit graag met u. Wat wilt u delen met de gemeente? Stuur uw bericht naar weekbrief@hervormdgarderen.nl ; we kijken ernaar uit!

Methilde en Erik-Jan Kevelam

Voor 10-ers en ouders: Catecheseles ‘Pandemie en de Bijbel’ (met filmpje)

Posted on Updated on

Ds. J. Reijm uit Rotterdam heeft een filmpje gemaakt met de Follow Me catecheseles ‘Pandemie en de Bijbel’. Stuur dit mooie filmpje door naar tieners en hun ouders. Dit kunnen zij mooi gebruiken voor hun gezins-catechese.

Angst
Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

Voor de jongeren in onze gemeente. Het Coronavirus zet je flink aan het nadenken.

Posted on Updated on

Je hebt misschien ook veel vragen en je ervaart onrust, angst, onzekerheid in je hart. Alles en iedereen lijkt in de greep van het coronavirus. Wat is het dan geweldig dat we mogen weten van onze Heiland. In de lijdenstijd, waar we nu juist bij stil staan, mogen we gedenken dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar Hij leeft en bidt zonder ophouden voor ons. Dat is toch bijna niet te geloven. zó veel liefde voor jou en voor mij. Geloof het maar want het is waar.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt dat we goed luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal punten probeert ds. P.D.J. Buijs in het bijgevoegde filmpje een en ander uit te leggen.

Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.

Wat vertel je je kinderen over het coronavirus. Een bericht voor onze ouders.

Posted on Updated on

Beste ouders,

Van de ene op de andere dag waren deze week alle kinderen de hele week thuis. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw gezin. Het geeft ook extra tijd en momenten om met kinderen in gesprek te zijn. Misschien maken ze zich veel zorgen en roepen alle maatregelen angst op. Misschien hebben ze er veel vragen over, misschien lijkt het ze juist niet echt bezig te houden.

Als christelijke ouders mogen we deze momenten met onze kinderen ook benutten om samen na te denken over wat alles wat er om ons heen gebeurt. Wat betekent het allemaal als we geloven dat God alle dingen regeert? Zijn het tekenen van de komst van de Heere Jezus? In dit filmpje vindt u een handreiking om hierover met uw kinderen in gesprek te gaan.

In gesprek
Stel na afloop van het filmpje een open vraag aan de kinderen. Bijvoorbeeld:

• Wat heb je geleerd van het filmpje?
• Wat vond je mooi?
• Wat vond je moeilijk?

U kunt de volgende gespreksvragen gebruiken om de Bijbelse geschiedenis, die in het filmpje verteld wordt, verder te verwerken. De geschiedenis over de volkstelling van David is te vinden in 2 Samuël 24. Zoek eerst dat gedeelte op als u deze vragen gaat bespreken.

• David is een goede strijder en heeft veel overwinningen behaald. Door het volk te tellen, wil hij laten zien hoe machtig hij is. Hij is hoogmoedig geworden. Wat betekent dat? Zijn de mensen in Nederland ook hoogmoedig? Op welke manier? Herken je iets van hoogmoed bij jezelf?
• Kun je hoogmoedig zijn én op God vertrouwen? Waarom wel/niet?
• Wat is de reactie van Joab? (vers 3) Wat had David op dat moment kunnen doen? Herken je het dat als je zonde wilt gaan doen er vaak een moment is dat je nog terug kunt? En hoe voel je je dan later als je er niet naar geluisterd hebt?
• David moet uit drie straffen kiezen. Wat een verschrikkelijk moeilijke keuze! Wat vind je van Davids reactie? (vers 14, 17)
• Hoe komt er een einde aan de straf van God? (vers 25) Wat zegt dat over God?
• Verdienen wij straf door de zonde die we doen? Welke? Hoe kun je aan die straf ontkomen? Lees met elkaar wat de Heidelbergse Catechismus hierover zegt in Zondag 5 en 6.
• God is altijd bezig om ons te corrigeren. Hij wil niet alleen dat we vergeving zoeken bij de Heere Jezus, maar ook dat we op de Heere Jezus gaan lijken. Er gebeuren nu dingen die jij misschien moeilijk vindt. Zou de Heere jou willen corrigeren?
• Als je zonden vergeven zijn, wat zou God dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?
• Als je niet op God vertrouwt, wat zou Hij dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?

In deze weken van corona-crisis komt er veel op ons mensen af: als u behoefte aan contact…..

Posted on

In deze weken van corona-crisis komt er veel op ons mensen af.
Wanneer gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek met mij op prijs zouden stellen, dan kunnen zij mij thuis bellen, ds. Nobel, 0577-723223.
Per email kan er ook contact met mij zijn via: predikant@hervormdgarderen.nl
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, laat het mij weten!

Ds. Nobel kwam een zeer lezenswaardig artikel tegen van Mark Oden (BCMS Crosslinks).Hierin worden acht dingen beschreven die de Corona-Crisis ons kan leren. Klik op de link hieronder.

Acht dingen die het coronavirus ons leert