Geen categorie

Kinderoppas, Bijbelklas, Bijbelkids en Bijbeltieners

Posted on Updated on

Nu het winterwerk deze zondag wordt opgestart, willen we ook weer beginnen met het jeugdwerk.
Voor de Kinderoppas en Bijbelklas gelden de volgende aanpassingen:

  • Start zondagmorgen 20 september en vervolgens elke veertien dagen, zoals het rooster van de Bijbelklas aangeeft
  • Ouders van kinderen die hiervan gebruik maken hoeven die zondag geen rekening te houden met de alfabetische uitnodiging voor de ochtenddiensten
  • Kinderoppaskinderen worden bij aankomst direct naar de bekende ruimte gebracht en pas ná de dienst weer opgehaald (dus geen bewegingen tijdens de dienst),
  • Bijbelkaskinderen gaan en komen, zelfstandig, wel tijdens de dienst (zoals gebruikelijk) en een juf loopt met hen mee naar de juiste locatie

Naast de groep Bijbelkids wordt een nieuwe groep gevormd met de oudste kinderen. Wij noemen hen Bijbeltieners en zij beginnen met jeugdcatechisatie.

Deze laatste groepen hebben inmiddels al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. We hopen weer op fijne momenten met de kinderen en tieners van onze gemeente.

Kinderoppascommissie en Jeugdcommissie

 

Dankbaar terugkijken op de openluchtdiensten van 30 augustus

Posted on Updated on

Als gemeente mogen we dankbaar terugkijken op de openluchtdienst van 30 augustus. Ondanks de weersomstandigheden mochten we in de openlucht samen met gereformeerde kerk bij elkaar komen op de laatste zondag van de zomervakantie. In andere jaren was dat de afsluiting van de vakantiebijbelweek. Prachtig dat dit zo kon. Bij deze alle vrijwilligers van beide gemeenten hartelijk dank.

Informatie over de erediensten vanaf 5 juli en het Gebruiksplan

Posted on Updated on

Wat wijzigt er vanaf zondag 5 juli:

Door de verdere versoepeling van de maatregelen m.b.t. corona is het vanaf zondag 5 juli weer mogelijk om met de gemeente samen te komen tijdens de erediensten. Zowel de morgen als middagdienst (09.30 en 16.30u) zullen voorlopig plaatsvinden in de dr. Kruimelstaete. Vanwege de 1.5 meter maatregel is het noodzakelijk om het bezoek per dienst te beperken. Om die reden heeft de kerkenraad besloten om gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A t/m K in de morgendienst uit te nodigen en L t/m Z in de middagdienst. Zondag 12 juli dan andersom en zo verder. Om de diensten ook in de toekomst in beeld en geluid thuis te kunnen volgen zal een permanente installatie in de Kruimelstaete worden aangelegd. Hiervan (beeld en geluid) kan vanaf zondag 2 augustus gebruik worden gemaakt. In juli kunnen de diensten zonder beeld worden gevolgd via de website.
Ouderen lopen meer risico op het krijgen van het Corona-virus. De Kerkenraad verwacht dat ook zij zelf verantwoordelijkheid nemen bij het al dan niet bezoeken van de erediensten.

Uitgebreide informatie hier omtrent treft u aan in ‘Gebruiksplan erediensten en andere kerkelijk bijeenkomsten in de Dr. Kruimelstaete en andere locaties’ (klik op het plaatje hiernaast)
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. Suggesties voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden kunt u richten aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters: gjvandentop@hervormdgarderen.nl.

In de maand juli is er nog geen kinderoppas en BijbelKlas. Zodra dit wijzigt wordt u tijdig op de hoogte gesteld.

We weten en ervaren dat iedereen van ons deze tijd weer anders beleeft. Daarom is het belangrijk dat we begrip hebben en tonen voor elkaar. In de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat Gods Woord rijk naar ons toe kwam. We zijn onze God daarvoor dankbaar, alsmede Zijn dienaren en allen die de diensten mogelijk maken, waaronder ook onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk.
De kerkenraad

 

 

 

Meditatie over Psalm 138 door Piet Meijer

Posted on Updated on

In de afgelopen periode is er iedere woensdag een meditatie op de website verschenen. Deze werd afwisselend verzorgd door ds. P. Nobel of ons gemeentelid Piet Meijer. In deze voorlopig laatste meditatie is het thema: ‘Geloofd zij God!’.

De meditatie is te vinden op www.hervormdgarderen.nl.

 

Voor 10-ers en ouders: Catecheseles ‘Pandemie en de Bijbel’ (met filmpje)

Posted on Updated on

Ds. J. Reijm uit Rotterdam heeft een filmpje gemaakt met de Follow Me catecheseles ‘Pandemie en de Bijbel’. Stuur dit mooie filmpje door naar tieners en hun ouders. Dit kunnen zij mooi gebruiken voor hun gezins-catechese.

Angst
Het coronavirus en de getroffen maatregelen stellen ons voor nieuwe uitdagingen en kunnen bij kinderen en tieners angst oproepen. Het is belangrijk deze angst bespreekbaar te maken. Zoals we eerder als eens schreven: ‘We kunnen en mogen tieners en kinderen niet geruststellen door te zeggen dat het allemaal wel zal loslopen. Maar we mogen en moeten hen wel stimuleren om te bidden. Het gebed is ons krachtigste wapen. Laten we dus vooral bidden om rust en vrede! God heeft deze wereld in Zijn hand.’

Daarop komt het uiteindelijk neer: kinderen en tieners mogen erop vertrouwen dat God deze wereld en hun eigen leven in Zijn hand houdt, wat er ook gebeurt. Ook verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of gevaar, evenmin als overheden of krachten, kunnen ons scheiden van de liefde van Christus (Rom. 8:35-38). Dat is geen zoethoudertje, maar keiharde realiteit, juist ook als we bang zijn!’

Voor de jongeren in onze gemeente. Het Coronavirus zet je flink aan het nadenken.

Posted on Updated on

Je hebt misschien ook veel vragen en je ervaart onrust, angst, onzekerheid in je hart. Alles en iedereen lijkt in de greep van het coronavirus. Wat is het dan geweldig dat we mogen weten van onze Heiland. In de lijdenstijd, waar we nu juist bij stil staan, mogen we gedenken dat Jezus gestorven is voor onze zonden. Hij droeg niet alleen onze zonden, maar Hij leeft en bidt zonder ophouden voor ons. Dat is toch bijna niet te geloven. zó veel liefde voor jou en voor mij. Geloof het maar want het is waar.

We belijden dat we als christenen het vaste kompas van Gods Woord hebben ontvangen. Dat wil niet zeggen dat we zomaar gemakkelijke antwoorden kunnen geven. Het vraagt dat we goed luisteren en vooral gebed om licht van de Heilige Geest. Maar we mogen ook niet zwijgen. De Heere heeft ons hierin echt iets te zeggen. In een aantal punten probeert ds. P.D.J. Buijs in het bijgevoegde filmpje een en ander uit te leggen.

Van harte Gods zegen en nabijheid gewenst.

Wat vertel je je kinderen over het coronavirus. Een bericht voor onze ouders.

Posted on Updated on

Beste ouders,

Van de ene op de andere dag waren deze week alle kinderen de hele week thuis. De maatregelen rondom het coronavirus hebben grote invloed op de dagelijkse gang van zaken in uw gezin. Het geeft ook extra tijd en momenten om met kinderen in gesprek te zijn. Misschien maken ze zich veel zorgen en roepen alle maatregelen angst op. Misschien hebben ze er veel vragen over, misschien lijkt het ze juist niet echt bezig te houden.

Als christelijke ouders mogen we deze momenten met onze kinderen ook benutten om samen na te denken over wat alles wat er om ons heen gebeurt. Wat betekent het allemaal als we geloven dat God alle dingen regeert? Zijn het tekenen van de komst van de Heere Jezus? In dit filmpje vindt u een handreiking om hierover met uw kinderen in gesprek te gaan.

In gesprek
Stel na afloop van het filmpje een open vraag aan de kinderen. Bijvoorbeeld:

• Wat heb je geleerd van het filmpje?
• Wat vond je mooi?
• Wat vond je moeilijk?

U kunt de volgende gespreksvragen gebruiken om de Bijbelse geschiedenis, die in het filmpje verteld wordt, verder te verwerken. De geschiedenis over de volkstelling van David is te vinden in 2 Samuël 24. Zoek eerst dat gedeelte op als u deze vragen gaat bespreken.

• David is een goede strijder en heeft veel overwinningen behaald. Door het volk te tellen, wil hij laten zien hoe machtig hij is. Hij is hoogmoedig geworden. Wat betekent dat? Zijn de mensen in Nederland ook hoogmoedig? Op welke manier? Herken je iets van hoogmoed bij jezelf?
• Kun je hoogmoedig zijn én op God vertrouwen? Waarom wel/niet?
• Wat is de reactie van Joab? (vers 3) Wat had David op dat moment kunnen doen? Herken je het dat als je zonde wilt gaan doen er vaak een moment is dat je nog terug kunt? En hoe voel je je dan later als je er niet naar geluisterd hebt?
• David moet uit drie straffen kiezen. Wat een verschrikkelijk moeilijke keuze! Wat vind je van Davids reactie? (vers 14, 17)
• Hoe komt er een einde aan de straf van God? (vers 25) Wat zegt dat over God?
• Verdienen wij straf door de zonde die we doen? Welke? Hoe kun je aan die straf ontkomen? Lees met elkaar wat de Heidelbergse Catechismus hierover zegt in Zondag 5 en 6.
• God is altijd bezig om ons te corrigeren. Hij wil niet alleen dat we vergeving zoeken bij de Heere Jezus, maar ook dat we op de Heere Jezus gaan lijken. Er gebeuren nu dingen die jij misschien moeilijk vindt. Zou de Heere jou willen corrigeren?
• Als je zonden vergeven zijn, wat zou God dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?
• Als je niet op God vertrouwt, wat zou Hij dan kunnen bedoelen met ziekte in je leven?

In deze weken van corona-crisis komt er veel op ons mensen af: als u behoefte aan contact…..

Posted on

In deze weken van corona-crisis komt er veel op ons mensen af.
Wanneer gemeenteleden en niet-gemeenteleden, christenen en niet-christenen een telefonisch gesprek met mij op prijs zouden stellen, dan kunnen zij mij thuis bellen, ds. Nobel, 0577-723223.
Per email kan er ook contact met mij zijn via: predikant@hervormdgarderen.nl
Als iemand de deur niet uit kan en hulp nodig heeft, laat het mij weten!

Ds. Nobel kwam een zeer lezenswaardig artikel tegen van Mark Oden (BCMS Crosslinks).Hierin worden acht dingen beschreven die de Corona-Crisis ons kan leren. Klik op de link hieronder.

Acht dingen die het coronavirus ons leert