Een bericht van de diaconie over de energietoeslag van de overheid

Posted on Updated on

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft neemt toe. Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum ontvangen daarom een energietoeslag van de overheid. De energietoeslag is een eenmalige toeslag voor de kosten van energie. Het bedrag is € 800. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u dit bedrag in één keer op uw rekening gestort. Let op: reserveer dit bedrag voor de energierekening om betalingsproblemen achteraf te voorkomen.

Lees verder

Downloaden (PDF, 177KB)