Vanaf zondag 14 maart weer fysieke diensten in de Kruimelstaete

Posted on Updated on

In de vergadering van 11 maart heeft de kerkenraad besloten om de diensten vanaf zondag 14 maart weer open te stellen voor bezoekers. Naast het advies van de landelijke PKN en het feit dat de vaccinatie onder met name ouderen in een stroomversnelling raakt, weegt in de afweging zwaar mee dat er vanuit de gemeente een steeds grotere behoefte kenbaar wordt gemaakt om weer samen te komen. Onder strikte voorwaarden vindt de kerkenraad het verantwoord om dit nu weer te doen.

  1. Wij streven ernaar om per dienst uit te komen op 30 bezoekers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers).
  2. Aanwijzingen van de koster en de ondersteunende ambtsdrager worden zondermeer opgevolgd!
  3. Alle diensten zullen plaatsvinden in de Dr. Kruimelstaete.
  4. De morgen- of middagdiensten worden verdeeld op familieachter- naam: A t/m G , H t/m L en M t/m Z. Dat levert     voorlopig het schema op zoals hiernaast in de colofon is weergegeven.
  5. Kinderoppas en Bijbelklas gaan tot nader order nog niet van start. Zodra het mogelijk is zal in overleg met de leiding een       rooster worden opgesteld en bekend worden gemaakt.
  6. Tijdens de diensten wordt voorlopig enkel gezongen door twee voorzangers uit hetzelfde gezin of een solozanger.
  7. Wij vragen u dringend om uw mondkapje weer op te doen als u zich verplaatst binnen de Dr. Kruimelstaete.
  8. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de diensten online te (blijven) volgen.
  9. Leest u voor de zekerheid nogmaals het gebruiksplan door dat te vinden is op de website.

We zijn blij en dankbaar dat we na lange tijd ook weer op deze wijze bij elkaar kunnen komen.  Daarom hopen we als kerkenraad van harte dat u en jij van bovenstaande mogelijkheden gebruik zullen maken. Ook als u niet gewend bent om de middagdienst te bezoeken, willen wij u vragen in de huidige omstandigheden gebruik te maken van de mogelijkheden die de letters van het alfabet u bieden.

De kerkenraad