Hartelijk welkom

Zondag 25 oktober 2020 v.m. – Genesis32: 22-32: ‘Winnen door te verliezen’

Ik vergeet het moment nooit meer. Toen ik destijds op de TV zag dat de Berlijnse muur viel. Het onmogelijke werd mogelijk. Mensen in Oost-Berlijn die 28 jaar lang door een muur van dood en verderf waren tegengehouden, konden ineens zomaar naar het vrije westen lopen.

Ik dacht: dit moet het werk van God zijn. Want het is Gods werk muren weg te halen. Muren tussen volken, tussen mensen en groepen van mensen, tussen God en mens.

Tussen Jakob en Ezau stond ook een muur. En tussen Jakob en God ook. Maar nu gaat God die muur weghalen in Genesis 32 en 33.

Jakob is op de terugweg van zijn oom Laban naar het land Kanaӓn. Hij is bang om zijn broer Ezau te ontmoeten. Begrijpelijk, er is veel tussen hen gebeurd. Jakob probeert het goed te maken met cadeaus, maar de angst blijft.

En midden in de nacht is er dan plotseling iemand bij Jakob die met hem begint te vechten. Wie is deze man? Daarover zijn in de loop van de tijd veel theorieën ontwikkeld. Jakob zegt achteraf dat het God Zelf is geweest die met hem vocht. En nog wonderlijker: God laat Jakob in dat gevecht zelfs winnen!

Wat moeten wij in 2020 met dit gevecht in de nacht? Vecht God met mensen dan? Maar Hij is toch liefde? En kan God als een mens aan ons verschijnen? En hoe kan Jakob nu winnen van God? God is toch de Almachtige? U en jij merken, genoeg vragen! Samen gaan we op zoek naar een antwoord.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1.Bij de rivier de Jabbok kwam Jakob in een situatie die hij niet zelf kon beheersen en overwinnen. Waartoe bracht hem dat?

2.Wat verloor Jakob bij de Jabbok? Wat won hij?

3.Ga het verloop van Jakobs leven eens na. Zie je verschil in de perioden voor en na Pniël? Wat kun je daaruit concluderen?

4.Kan het nu nog, dat God ons op deze manier tegemoet komt, alsof Hij tegen ons is? Kun je daar voorbeelden van noemen uit je eigen leven?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Bijbelklas "De olie van de weduwe"

Meditatie over Psalm 138 door Piet Meijer
In de afgelopen periode is er iedere woensdag een meditatie op de website verschenen. Deze werd afwisselend verzorgd door ds. P. Nobel of ons gemeentelid Piet Meijer. In deze voorlopig laatste meditatie is het thema: ‘Geloofd zij God!’.

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Dit prachtige nummer van Kinga Ban is wel heel erg van toepassing in deze moeilijke tijd
Heb je ook weleens het idee gehad dat God naar je glimlacht vanuit de hemel? Het nummer Al het goede van Kinga Ban begint met de vogels waar Jezus over spreekt in Mattheüs 6. "Kijk eens naar de vogels in de lucht, geen van hen die piekert en verzucht dat er niet genoeg is, of dat de herfst begint", zingt ze. Een mooie bemoediging!
Ga naar het lied 'Al het goede'