Hartelijk welkom

Zondag 14 juli 2019 n.m. – Thema-leerdienst: ‘Ik geloof in de Heilige Geest!’

Al rijdend op de provinciale weg richting Linschoten zag je hem al van verre staan, de kerktoren, badend in het licht van schijnwerpers. Nee, die schijnwerpers zag je niet, die stonden verscholen in het struikgewas rondom de kerk. Nu zouden we de Heilige Geest met die schijnwerpers kunnen vergelijken en de Heere Jezus met die verlichte toren. Steeds weer zet de Heilige Geest Jezus in het volle licht. Om Hem gaat het. De Geest komt zelf niet voor het voetlicht, maar zet de schijnwerper op Christus: Hij verheerlijkt Hem (Johannes 16:13-14). Misschien dat daarom vraag en antwoord 53 uit de catechismus zo kort en krachtig zijn. Het past niet zo bij de aard van de Heilige Geest om zelfstandig behandeld te worden. En toch, zonder de Heilige Geest kunnen we niet leven en niet geloven. Daarom belijden we ook: ‘ik geloof in de Heilige Geest’. Daarom deze zondagmiddag volop aandacht voor de Heilige Geest. Want juist over de Heilige Geest en Zijn werk leven veel vragen bij jongeren en ouderen in de gemeente: wie is Hij precies, wat doet Hij in wereld en kerk, in ons persoonlijk leven? En hoe herken je Zijn werk? Genoeg om over na te denken.
Lees van te voren Zondag 20 uit de catechismus en Johannes 16: 5-15.
Een paar vragen ter voorbereiding:
1. Hoe heb je tot nu toe de Heilige Geest vooral ervaren, als kracht of als persoon?
2. Welke overeenkomsten zijn er tussen wat de Heilige Geest in de tijd van de Bijbel deed en wat Hij nu doet? Noem voorbeelden.
3. De Heilige Geest werkt het geloof in ons hart en doet dat geloof ook groeien. Merk je bij jezelf dat je geestelijk groeit? Zie je ook belemmeringen voor die groei, welke dan?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Klik op de foto om naar de laatste nieuwsbrief van Aalt en Anneke Visser te gaan.

Van Bijbelklas naar Bijbelkids 

Sinds maart 2017 is er om de week op zondagmorgen Bijbelklas tijdens de kerkdienst. Inmiddels zijn een aantal kinderen hier qua leeftijd te oud voor geworden en is het tijd voor een vervolgstap. Dit winterseizoen starten we daarom met BijbelKids. Hieronder kunt klikken op 'meer informatie'. Wij rekenen op uw betrokkenheid en wensen de kinderen met onze predikant een heel fijn en leerzaam seizoen toe en vragen hiervoor gebed van de gehele gemeente. Wilt u, als ouders, uw telefoonnummer en mailadres aan ds. Nobel doorgeven (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)?
De Jeugdwerkcommissie

» meer informatie

WAT BIJBELKIDS
METHODE Basis-catechese op aansprekende wijze voor doelgroep
VOOR WIE Kinderen van ongeveer 8-10 jaar
DOOR WIE Ds. P. Nobel  (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)
WAAR In de pastorie, Dorpsstraat 5, Garderen
WANNEER Om de week op maandagavond in het winterseizoen (plm. 12x / jr)
TIJD 18.30-19.30 uur
SEIZOEN 2018/2019 15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

4 maart

18 maart

1 april

» minder informatie