Hartelijk welkom

Zondag 3 juli 2022 v.m. – Galaten 5: 13-26 – Thema: ‘Leven door de Geest’

‘Vrijheid’ – dat is een enorm verlangen in onze maatschappij vandaag. Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn, los van wat andere mensen vinden of gedragscodes en tradities voorschrijven.

Ook als christen ben je geroepen om vrij te zijn , zegt Paulus in Galaten 5:13.

Maar het heersende beeld van het christelijk geloof vandaag de dag is er helemaal niet een van vrijheid, maar van wrede en krampachtige slavernij. Dit mag je niet en dat mag je niet…

Toch is het christelijk geloof geen leven in slavernij, maar leven in echte vrijheid. Want geen mens is echt vrij, totdat Jezus Christus hem van de last van zijn schuld heeft afgebracht. En Paulus zegt de Galaten dat zij ‘geroepen’ zijn tot deze vrijheid.

Betekent dat vrijheid van elke soort belemmering en beperking? Is christelijke vrijheid een ander woord voor anarchie? Waarin je alles kunt doen wat je wilt?

Nee, zegt Paulus, leven in vrijheid betekent leven onder leiding van de Heilige Geest. In zelfbeheersing, in liefde voor de naaste en in gehoorzaamheid aan de wet van God.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

  1. Vasthouden aan de christelijke vrijheid brengt ons in constant conflict tussen het ‘vlees’ en de ‘Geest’. Wat bedoelt Paulus met deze twee woorden?
  2. Kijk eens nauwkeurig naar de werken ‘die onze eigen wil allemaal teweegbrengt’ (vers 19-21). Welke herken je in je eigen leven?
  3. Op wat voor manier bevrijdt het evangelie ons om God en anderen lief te hebben?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Een wijs man. (voor de kinderen)

Wonderlijk-Sela

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.