Hartelijk welkom

Zondag 10 oktober 2021 n.m. – Doopdienst over Psalm 78 - Thema: ‘Doorgeven!’

Je zult het vast wel een keer gezien hebben: een estafetteloop. Er zijn groepjes van vier personen. De eerste persoon begint met lopen met een stokje in de hand. En als hij zijn rondje gelopen heeft en weer terug is, geeft hij het stokje door aan de volgende persoon. Totdat iedereen uit het groepje gelopen heeft. Het groepje wat het eerst terug is, heeft gewonnen.

Iedere wisseling is een spannend moment, want op dat moment moet het gebeuren: het stokje snel en goed doorgeven, secondewerk!

Psalm 78 doet ons denken aan zo'n estafetteloop. Maar nu is het niet langer een spel of wedstrijd, maar menens!

De vaders en moeders uit Israël, de volwassenen leden van Gods gemeente, worden in deze psalm opgeroepen om aan de kinderen door te geven wie de HEERE is.

Ons leven als christen, zou je kunnen zeggen, is als een estafetteloop! We zijn geroepen om het estafettestokje van het geloof door te geven aan anderen.

Wel, over dat doorgeven gaat het in Psalm 78. Wat moet er precies worden doorgegeven volgens de dichter van deze psalm? En hoe doen we dat precies, doorgeven? En waarom moet er doorgegeven worden?

Die vragen zullen centraal staan in deze doopdienst.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1.Welk gedeelte van de psalm spreekt je het meest aan? Waar heb je het meest moeite mee?

2.Traditie betekent: wat doorgegeven moet worden. Wat is de waarde van de traditie? Heeft een traditie ook bezwaren? Welke?

3.Waarom moet het Woord van God doorgegeven worden aan de volgende generatie? Wat is daarvan de bedoeling?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Voor de kinderen is er nu de Preekschrijfkaart!
Hieronder volgt uitleg voor de oudersEen kerkdienst bestaat uit vaste onderdelen zoals: zingen, bidden, collecte en de schriftlezing. Dit noemen we de liturgie. Iedere zondag krijgt u er een uitgereikt.Voor de kinderen is er nu de Preekschrijfkaart. Dat is een liturgie in plaatjes. Hiermee kan de liturgie gevolgd worden.

Naast de plaatjes bij de liturgie, helpt de kaart om de eredienst te kunnen volgen én ook actief mee te doen. Gevoed worden gaat immers gemak- kelijker als je meedoet, meeleest, meeschrijft, meezingt en meedenkt. De preekschrijfkaart is hier een handig hulpmiddel voor.

Klik voor meer uitleg

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Jezus is de goede Herder (voor de kinderen op verzoek van Inge Bouw

Opwekking 488 - Heer ik kom tot U (op verzoek van Inge Bouw)