Hartelijk welkom

Zondag 13 oktober v.m. – Genesis 16 – Thema: ‘Kiezen voor Gods weg’

Het is zo herkenbaar…rivaliteit en jaloersheid. Soms gebruiken we een ander om er zelf beter van te worden. En als we gekwetst of vernederd zijn, kunnen we agressief of hooghartig reageren. We zijn geneigd om terug te slaan en dingen te zeggen die niet wijs en liefdevol zijn. We kunnen ons erin vast graven en bitter worden.
Dat zien we ook gebeuren in Genesis 16 dat zondagmorgen centraal. We zijn daar getuige van een conflict tussen Sarai, de vrouw van Abram en Hagar, haar slavin die zwanger is van Abram. Hagar komt in de woestijn van de onvrede terecht, letterlijk en figuurlijk. Maar God ziet haar en zoekt haar op. Hij bewijst haar Zijn oneindige zorg en liefde en belooft haar dat zij een zoon zal krijgen en een groot nageslacht. Ook geeft Hij haar de sleutel tot vrede: Gods weg kiezen, teruggaan naar Sarai en Abram.
Vanuit Genesis 16 komen de volgende vragen naar voren:
Wat vind je van de reactie van Hagar, Sarai en Abram nadat Hagar in verwachting was? Benoem elk van hen afzonderlijk. Wat vind je van Gods reactie?
Conflicten kennen, gekwetst zijn, verbitterd raken. Is het op dit moment voor jou concreet en actueel? Wat kun je er vanuit Genesis 16 over leren?
Toen Hagar, in gehoorzaamheid aan de Engel van de HEERE, zich voor Sarai vernederde, was er voor haar en Ismaël een vreedzame en gerespecteerde plaats in het tentenkamp van Abram. Kan dat iets te zeggen hebben in het conflict Israël en de Palestijnen?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Missie volbracht.
Op 18 september 2019 zijn Aalt en Anneke wegens ontwikkelingen in Zimbabwe onder andere rond economische en politieke onrust vervroegd teruggekeerd naar Nederland.
De GZB achtte het niet langer verantwoord om ter plaatse het project ‘Vissers in Zimbabwe’ uit te voeren en daarom hopen zij dit nu vanuit Nederland af te ronden. De einddatum van het project blijft zoals oorspronkelijk gepland eind maart 2020. Wij wensen Aalt en Anneke kracht en Gods nabijheid bij deze nieuwe ontwikkelingen en vertrouwen dat zij het project met dezelfde gedrevenheid vervolgen.
Klik op deze tekst om naar hun laatste blog te gaan. 
Thuisfrontcommissie “Vissers in Zimbabwe’

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Van Bijbelklas naar Bijbelkids 

Sinds maart 2017 is er om de week op zondagmorgen Bijbelklas tijdens de kerkdienst. Inmiddels zijn een aantal kinderen hier qua leeftijd te oud voor geworden en is het tijd voor een vervolgstap. Dit winterseizoen starten we daarom met BijbelKids. Hieronder kunt klikken op 'meer informatie'. Wij rekenen op uw betrokkenheid en wensen de kinderen met onze predikant een heel fijn en leerzaam seizoen toe en vragen hiervoor gebed van de gehele gemeente. Wilt u, als ouders, uw telefoonnummer en mailadres aan ds. Nobel doorgeven (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)?
De Jeugdwerkcommissie

» meer informatie

WAT BIJBELKIDS
METHODE Basis-catechese op aansprekende wijze voor doelgroep
VOOR WIE Kinderen van ongeveer 8-10 jaar
DOOR WIE Ds. P. Nobel  (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)
WAAR In de pastorie, Dorpsstraat 5, Garderen
WANNEER Om de week op maandagavond in het winterseizoen (plm. 12x / jr)
TIJD 18.30-19.30 uur
SEIZOEN 2018/2019 15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

4 maart

18 maart

1 april

» minder informatie