Hartelijk welkom

Zondag 27 juni 2021 n.m. – Psalm 139 - Thema: ‘Veilig in Gods hand!’

‘Wij kunnen de aanwezigheid van God misschien negeren, maar nergens vermijden. De wereld wemelt van Hem. Hij gaat overal incognito’ (C.S. Lewis).

Psalm 139 is misschien wel 1 van de bekendste gedeelten uit de Bijbel. Een psalm die ik dikwijls lees bij de geboorte van een kind. Of juist op een ziekbed, bij afscheid en rouw.

Gelovigen hebben in die gedachte de eeuwen door troost gevonden. Als je je eenzaam voelt - 'Heer, die mij ziet'. Als je je onbegrepen voelt - 'Heer, die mij ziet zoals ik ben'. Als je je kwetsbaar voelt – bij een zwangerschap bijv. En om dan te weten: 'uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien.'

Psalm 139 is een psalm die gaat over het leven met God, in al zijn hoogten en diepten, van de wieg tot het graf. David, de grote koning, is klein als hij deze psalm zingt. Hij bejubelt enkele eigenschappen van God: Zijn alwetendheid, vers 1-6; alomtegenwoordigheid, vers 7-12 en almacht, vers 13-18.

Maar hij doet dat niet op een filosofische, abstracte manier, maar op een persoonlijke en betrokken wijze. Je kan merken dat wat hij zegt over de Heere door hem ook ervaren is.

Zondagmiddag lezen we deze psalm in een doopdienst en dan zie je het als het ware gebeuren wat Psalm 139:5 zegt: ‘U legt Uw hand op mij’.

Vragen om je alvast voor te bereiden op deze dienst:

1.Welk gedeelte van de psalm spreekt je het meest aan? Waar heb je het meest moeite mee?

2.Hoe komt het dat wij zo gemakkelijk de ervaring kunnen hebben dat God ver weg is, terwijl Hij overal is?

3.Wat doet het feit dat God je ‘geborduurd’ heeft (vers 15) met het beeld dat je van jezelf hebt?

 

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Opwekking 733 - Tienduizend redenen (op verzoek van Inge Bouw)

Diep, diep als de zee (voor de kinderen op verzoek van Inge Bouw