Hartelijk welkom

Zondag 24 oktober v.m. – Genesis 44/45 – Thema: ‘Keerpunt’

Acht jaar lang zat Aleksandr Solzjenitsyn gevangen in de strafkampen van de Goelag Archipel. Het zware werk, de uithongering en de uitzichtsloosheid van zijn situatie dreven hem tot wanhoop en op een dag gaf hij het op. Hij kon niet meer.

Opeens voelde hij dat er iemand bij hem was gekomen. Langzaam keek hij op en zag dat een oude, magere man bij hem was neergehurkt. Met een stok tekende hij een kruis in de aarde. Daarna stond hij op en ging zonder iets te zeggen weer aan het werk. Aleksandr Solzjenitsyn staarde naar het kruis en het kruis gaf hem hoop.

Zowel bij Jozef als bij de broers was er in het uur van hun grootste nood iemand die zich niet meer kon inhouden en langszij kwam (Genesis 39:21 en 45:1).

Na het eerste bezoek van de broers aan Egypte eist Jozef dat zij de volgende keer Benjamin meenemen. Vader Jakob wil daar aanvankelijk niets van weten. Uiteindelijk is het Juda die Jakob weet te overtuigen Benjamin mee te geven.

Nadat de broers weer bij Jozef in Egypte zijn aangekomen, onderwerpt hij hen opnieuw aan een zware test. In een hartverscheurende passage erkent Juda schuld: ‘hoe kunnen wij ons vrijpleiten? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht’(Genesis 44:16).

Wanneer hij zich borg stelt voor zijn broer Benjamin, kan Jozef zich niet langer inhouden en maakt zichzelf aan zijn broers bekend.

Wat lijkt Jozef hier op Jezus…Wat is Jozef hier een beeld van Gods hart voor ons.

Deze zondagmorgen vervolgen we onze serie preken over Jozef. De volgende vragen willen je helpen om je alvast hierop voor te bereiden:

1.Welke overeenkomst is er tussen Jezus en het volk Israël, als je bijvoorbeeld denkt aan de Holocaust (Jesaja 49:3/7; 50:6)?

2.Herken je elementen uit het verhaal van Juda? In hoeverre word jij nog geplaagd door schuld uit het verleden? Zijn er personen die jij vergeving moet vragen voor de wonden die jij hen hebt toegebracht?

3.Geloof jij dat het verlangen van Gods hart uitgaat naar jou? Kun jij net als Jozef steeds weer naar boven wijzen in het geloof dat God jouw leven leidt (Genesis 45:5-8)?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Het nieuwe beleidsplan 2022 - 2026

In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2022 - 2026. We zijn blij dat we je de nieuwe versie kunnen aanbieden. Als je vragen hebt stel ze dan gerust tijdens de gemeente-avond op 28 oktober of stuur ze vooraf naar scriba@hervormdgarderen.nl. Met name de missionaire opdracht die beschreven staat zal dan in het bijzonder aan de orde komen.

Ga naar het beleidsplan

Voor de kinderen is er nu de Preekschrijfkaart!
Hieronder volgt uitleg voor de oudersEen kerkdienst bestaat uit vaste onderdelen zoals: zingen, bidden, collecte en de schriftlezing. Dit noemen we de liturgie. Iedere zondag krijgt u er een uitgereikt.Voor de kinderen is er nu de Preekschrijfkaart. Dat is een liturgie in plaatjes. Hiermee kan de liturgie gevolgd worden.

Naast de plaatjes bij de liturgie, helpt de kaart om de eredienst te kunnen volgen én ook actief mee te doen. Gevoed worden gaat immers gemak- kelijker als je meedoet, meeleest, meeschrijft, meezingt en meedenkt. De preekschrijfkaart is hier een handig hulpmiddel voor.

Klik voor meer uitleg

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Jezus is de goede Herder (voor de kinderen op verzoek van Inge Bouw

Opwekking 488 - Heer ik kom tot U (op verzoek van Inge Bouw)