Hartelijk welkom

Zondag 5 april 2020 v.m.– Lukas 22:54-62 – Thema: ‘Jezus kijkt je aan-Amazing Grace!’

Rembrandt heeft Petrus afgebeeld, terwijl hij na zijn verloochening geknield ligt met op zijn handen de sleutels, die Jezus hem had toevertrouwd. Hij wil die teruggeven; hij is ze niet waard. En hij heeft gelijk: hij is ze niet waard. Maar…nu hij dat eindelijk door heeft, nu kan Jezus hem eerst goed gebruiken.

Ken je dat: dat je wordt betrapt, omdat je bij Jezus hoort? Ontmaskerd als halfbakken christen, meeloper voor een beetje warmte. Ondertussen ben je kil en koud vanbinnen. Wanneer ben je jezelf voor het laatst tegengekomen? Maar zelfs dan mag je je warmen aan het vuur van Jezus’ liefde!
Op deze zevende lijdenszondag letten we opnieuw op de discipel Petrus en op die wonderlijke woorden in vers 61: ‘en de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan’. Wie in Jezus’ ogen heeft gekeken, die kan niet anders dan door zijn knieën gaan, zoals Petrus in vers 62. Zijn liefde breekt en geneest. Hij kijkt je aan.

1.Kun je verloochend hebben voor je er erg in hebt? Hoe kunnen wij Christus vandaag verloochenen?

2.Petrus kan Jezus die daar gebonden staat en met wie gespot wordt, volstrekt niet volgen. Dat is niet zijn Meester. Ben je het ermee eens dat je Jezus niet in alles kunt volgen?

3.Jezus kijkt jou aan…wat heeft Zijn blik jou te zeggen?

4.Waarom staat op het dak van veel kerken een haan?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meditatie over Psalm 25 door Piet Meijer
In de komende periode zal er iedere woensdag een meditatie op de website verschijnen. Deze wordt afwisselend verzorgd door ds. P. Nobel of ons gemeentelid Piet Meijer.

Kerkenwerk actueel...
De komende tijd zullen we de diensten op een aangepaste wijze organiseren. Juist ook in deze tijd moeten we proberen ook op afstand met elkaar verbonden te blijven, als échte broeders en zusters. Op dit moment is de stand van zaken als volgt.
De komende diensten worden ook gehouden zonder bezoekers. Een predikant, dienstdoende ouderling, diaken, organist en een technicus proberen deze diensten mogelijk te maken. Zo blijven wij ruim binnen de norm van maximaal 30 personen tijdens een dienst, die de Overheid ons oplegt. We gaan uiteraard die grens niet opzoeken. Wij nodigen u van harte uit om uit volle borst mee te zingen met de psalmen en liederen.

» lees meer


Op zondagmorgen wordt om 09.30u een opgenomen dienst uitgezonden die te beluisteren is via de kerktelefoon en ook te zien via internet.
Op zondagmiddag om 16.30u wordt een rechtstreekse dienst uitgezonden met geluid én beeld. Deze vindt plaats vanuit de Gereformeerde Kerk met gebruikmaking van hun technische voorzieningen. De huidige gebruikers van kerktelefoon, zonder internet, kunnen deze dienst ook op de gebruikelijke wijze beluisteren. Gezien de enorme drukte op het internet is het mogelijk dat er haperingen plaatsvinden in de uitzending die zich overigens meestal vanzelf herstellen. U kunt echter ook op rustiger momenten de diensten terugluisteren. Wij vragen hiervoor uw begrip en danken u voor de vele reacties die wij mochten ontvangen op de enquête. Het blijkt ook dat er veel gebruik gemaakt wordt van onze uitzendingen. Hiermee kunnen wij ons voordeel doen ten gunste van ons allen.
Hoe blijven we verbonden? Omdat ook bezoekwerk en andere bijeenkomsten nagenoeg geen doorgang kunnen vinden kan tussentijds ook invulling worden gegeven, bijvoorbeeld door meditaties, bijbelvertellingen en dergelijke. Ook zullen regelmatig filmpjes en downloads voor kinderen en jongeren op de website worden geplaatst die we ontvangen van christelijke jongerenorganisaties zoals HGJB en ABC-geloofstoerusting. Sommige contactmomenten verlopen ook door middel van bijvoorbeeld Skype-ontmoetingen. Om u daarover actueel te informeren adviseren wij u regelmatig een kijkje te (laten) nemen op onze website www.hervormdgarderen.nl.

» lees minder

Dit prachtige nummer van Kinga Ban is wel heel erg van toepassing in deze moeilijke tijd
Heb je ook weleens het idee gehad dat God naar je glimlacht vanuit de hemel? Het nummer Al het goede van Kinga Ban begint met de vogels waar Jezus over spreekt in Mattheüs 6. "Kijk eens naar de vogels in de lucht, geen van hen die piekert en verzucht dat er niet genoeg is, of dat de herfst begint", zingt ze. Een mooie bemoediging!
Ga naar het lied 'Al het goede'

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.