Hartelijk welkom

Zondag 9 mei 2021 v.m. – Mattheus 13: 1-9 en 18-23 – Dienst afsluiting winterwerk

Thema: ‘het Woord is aan jou!’

Zondagmorgen zullen we het winterwerk dat we in september begonnen met elkaar afsluiten aan de hand van het jaarthema van de HGJB ‘Goed om te horen!’.

Stonden we in september stil bij Samuel en hoe hij als kind al leerde om naar Gods stem te luisteren, nu willen we stilstaan bij de gelijkenis van de zaaier. De dienst is speciaal gericht op de kinderen en kan hopelijk in de open lucht worden gehouden.

De Heere Jezus vertelt in Mattheus 13 verschillende gelijkenissen aan de mensen die naar Hem zijn toegekomen om te luisteren. Een gelijkenis is een verhaal uit het gewone leven. Op het eerste gezicht denk je: nou, dat is simpel. Maar let op: de gelijkenis heeft een geheim in zich. Het gaat erom dat je erover nadenkt: wat zou de les eruit zijn?

 

Zondagmorgen horen we over een boer die tarwe aan het zaaien is en het zaad uitstrooit over zijn land. In die tijd zag je dat vaak. Bij ons vandaag gaat het zaaien met machines.

De volgende vragen kunnen je alvast helpen om je voor te bereiden:

1.Met wie wordt de zaaier bedoeld?

2.Waar staat het zaad voor?

3.In welke grond wordt gezaaid?

4.In welke reactie op het gestrooide zaad herken jij je het meest (vers 18-23)?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

God van trouw door soliste Elise Mannah (op verzoek van Inge Bouw)

Toekomst vol van hoop