Hartelijk welkom

Zondag 16 februari 2020 n.m. – Lukas 5: 17-26 – Thema: ‘Van je Vrienden moet je het hebben!’

Na 14 februari, Valentijnsdag, horen we ook in de doopdienst van zondagmiddag over het thema liefde en vriendschap. Want wat is vriendschap belangrijk in het leven! Wat is het fijn  als je een vriendje of vriendinnetje hebt, op school in de klas, of buiten op straat, om mee te spelen. Als jongeren om samen te chillen, sporten, noem maar op. En ook als volwassene is vriendschap belangrijk. In je relatie, op je werk, in de gemeente.

Vriendschap door dik en dun. In mooie en in moeilijke tijden. Zo heeft de Heere God het ook bedoeld toen Hij in het begin de mens schiep. En in Lukas 5 zien we daar een mooie illustratie van. Vier vrienden hebben oog voor hun gehandicapte vriend. Ze hebben zich afgevraagd wat hij het meest nodig heeft. En daarom hebben ze er veel moeite voor over om hun vriend bij Jezus te brengen. Want Hij heeft alles wat hun vriend nodig heeft, daarvan zijn ze overtuigd.

En dan volgt er iets opmerkelijks. Vers 20: ‘toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Man, uw zonden zijn u vergeven’. En dan vraag je je af: is het dan mogelijk voor een ander te geloven? Stel dat het mogelijk was plaatsvervangend te geloven…dat zou toch geweldig zijn! Hoe zit dit precies?

En dan komen er als vanzelf nog meer vragen boven:

1.Hoe kunnen wij als vrienden anderen vandaag bij Jezus brengen?

2.Waarom zegt de Heere Jezus ‘uw zonden zijn u vergeven’? Daar kwamen die vier vrienden met hun zieke vriend toch niet voor? Ze kwamen om genezing…

3.Waarom mogen we toch blij zijn met deze Arts Jezus en deze diagnose?

4.Wat heeft de christelijke doop te maken met de vergeving van de zonden?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Klik op deze tekst om naar hun laatste nieuwsbrief te gaan. 
Thuisfrontcommissie “Vissers in Zimbabwe’

Van Bijbelklas naar Bijbelkids 

Sinds maart 2017 is er om de week op zondagmorgen Bijbelklas tijdens de kerkdienst. Inmiddels zijn een aantal kinderen hier qua leeftijd te oud voor geworden en is het tijd voor een vervolgstap. Dit winterseizoen starten we daarom met BijbelKids. Hieronder kunt klikken op 'meer informatie'. Wij rekenen op uw betrokkenheid en wensen de kinderen met onze predikant een heel fijn en leerzaam seizoen toe en vragen hiervoor gebed van de gehele gemeente. Wilt u, als ouders, uw telefoonnummer en mailadres aan ds. Nobel doorgeven (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)?
De Jeugdwerkcommissie

» meer informatie

WAT BIJBELKIDS
METHODE Basis-catechese op aansprekende wijze voor doelgroep
VOOR WIE Kinderen van ongeveer 8-10 jaar
DOOR WIE Ds. P. Nobel  (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)
WAAR In de pastorie, Dorpsstraat 5, Garderen
WANNEER Om de week op maandagavond in het winterseizoen (plm. 12x / jr)
TIJD 18.30-19.30 uur
SEIZOEN 2018/2019 15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

4 maart

18 maart

1 april

» minder informatie