Hartelijk welkom

cropped-armen.png

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft. Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht. 

» lees meer

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

De Hervormde gemeente Garderen nodigt u van harte uit.

 

 

 

Doopdienst Livana Lively Ann Scheffeldoopdienst

Op D.V. 30 oktober zal Livana Lively Ann de dochter van Henrico en Gerjanne Scheffel worden gedoopt  in de Dorpskerk. De dienst begint om 16.00 uur en zal geleid worden door ds. A. Visser. Livana Lively Ann is geboren op 18 juli. U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst met Henrico, Gerjanne, Selena en Bibiane mee te maken. Wij bidden om Gods zegen over deze dienst. 

Cursussen 2016 - 2017samen-groeien
Ook dit jaar zullen er tijdens de winterperiode verschillende leer- en toerustingsmomenten worden aangeboden.  Met elkaar hebben wij in het afgelopen jaar mogen ervaren hoe verrijkend het is om met elkaar na te denken en te spreken over verschillende geloofsvragen en thema’s. Ook dit jaar hopen wij weer op een grote deelname. Bijzonder is dat alle cursusblokken dit jaar verzorgd zullen worden door ds. Visser en enkele gemeenteleden.tree-icon

Voor meer informatie over de cursussen klik hier.
Voor de cursusagenda klik hier.
Opgeven kan online, klik hier

Opgeven voor het 10er Event op 28 oktober. Zorg dat je er bij bent!

uitnodiging-10er-event