Hartelijk welkom

Zondag 26 mei 2019 v.m. en n.m. – 1 Korinthe 11:26 en 1 Korinthe 12:27

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt
Uw Woord is het pad, de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Dat was het lied waarmee de belijdenisdienst op 14 april j.l. begon. Het lied is een belijdenis van wie de Heere God voor ons is.

Nu zou je kunnen zeggen dat een avondmaalsdienst ook een belijdenisdienst is. Want avondmaal vieren, is (opnieuw) belijdenis doen. Zoals je eens voorin de kerk stond en het je gevraagd werd: ‘wie is de Heere Jezus voor jou?’. Zo wordt het zondag weer gevraagd, aan de tafel van de Heere: ‘wie ben Ik voor jou?’.

Ja, en wat doe je dan?

Als toeleiding naar de tafel van de Heere zal ’s morgens 1 Kor.11:26 centraal staan. Avondmaal vieren is elkaar ‘de dood van de Heere verkondigen’, belijden dat je het in je leven verwacht van het volbrachte werk van Christus.

In de middagdienst concentreren we ons op 1 Kor.12:27 ‘Samen bent u het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden’. De gemeente is als een lichaam, en grote verscheidenheid is nodig om samen dat ene lichaam te vormen. Juist aan het avondmaal wordt die verscheidenheid zichtbaar. Wij hebben elkaar nodig, niemand kan gemist worden.

Laten we er daarom zondag zijn in beide diensten!

Vragen die bovenkomen:
1. Hoe kun je je op een goede manier op het Avondmaal voorbereiden?
2. In 1 Kor.11 komen we telkens de uitdrukking tegen ‘zo dikwijls als’. Zou dat kunnen betekenen dat het Avondmaal vaker gevierd mag worden dan vier of vijf keer in het jaar?
3. Wat betekent het Avondmaal voor de onderlinge verbondenheid als gemeenteleden met elkaar (‘het samen 1 lichaam vormen’)?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Klik op de foto om naar de laatste Blog van Aalt en Anneke Visser te gaan.

Van Bijbelklas naar Bijbelkids 

Sinds maart 2017 is er om de week op zondagmorgen Bijbelklas tijdens de kerkdienst. Inmiddels zijn een aantal kinderen hier qua leeftijd te oud voor geworden en is het tijd voor een vervolgstap. Dit winterseizoen starten we daarom met BijbelKids. Hieronder kunt klikken op 'meer informatie'. Wij rekenen op uw betrokkenheid en wensen de kinderen met onze predikant een heel fijn en leerzaam seizoen toe en vragen hiervoor gebed van de gehele gemeente. Wilt u, als ouders, uw telefoonnummer en mailadres aan ds. Nobel doorgeven (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)?
De Jeugdwerkcommissie

» meer informatie

WAT BIJBELKIDS
METHODE Basis-catechese op aansprekende wijze voor doelgroep
VOOR WIE Kinderen van ongeveer 8-10 jaar
DOOR WIE Ds. P. Nobel  (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)
WAAR In de pastorie, Dorpsstraat 5, Garderen
WANNEER Om de week op maandagavond in het winterseizoen (plm. 12x / jr)
TIJD 18.30-19.30 uur
SEIZOEN 2018/2019 15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

4 maart

18 maart

1 april

» minder informatie