Hartelijk welkom

Zondag 5 december 2021 v.m. – Mattheus 1: 1-17 – Thema: een stamboom vol Evangelie!

Wat moet je nu met zo’n stamboom vol van namen? Dit is toch typisch zo'n gedeelte dat je bij het lezen van de Bijbel overslaat?

Waarom begint Mattheüs zijn evangelie nu met zo'n lange lijst namen? Waarom vertelt hij niet gelijk over Jezus' geboorte? Waarom geeft hij eerst een overzicht van de afstamming van Jezus?

Nu is het opvallend dat er juist vandaag veel mensen zijn die zich bezighouden met de genealogie van hun familie. Anders gezegd: met het onderzoek van wie hun voorouders zijn en waar hun familienaam van afstamt.

In die zin staat het onderzoek dat Mattheus heeft gedaan naar de voorouders van de Messias toch niet zo heel ver bij ons vandaan.

Doelbewust begint Mattheus zijn evangelie met de stamboom van de Messias. Hij wil ermee aangeven dat Jezus Christus niet zomaar vanuit de hemel op de aarde is terechtgekomen. Nee, Hij is uit de geschiedenis van Israël voortgekomen, ‘geworden’. God is altijd al bezig geweest om Zijn Zoon naar deze wereld te sturen. Niet pas in het Nieuwe Testament, maar ook al in het Oude Testament.

En die geschiedenis van Israël vertelt Mattheus dan op een bijzondere manier. Aan de hand van 3 x 14 namen. Hele bijzondere namen ook. Je komt namen van mensen tegen, voor wie je je zou schamen als ze familie van je waren…

Zondagmorgen bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We doen dit aan de hand van het eerste hoofdstuk van het Mattheus-evangelie.

Vragen die kunnen helpen in de voorbereiding:

1.Hoe kijk jij aan tegen stamboomonderzoek? Nuttig, nodig of juist niet?

2.Waarom laat Mattheus in zijn overzicht bewust namen weg? Om welke naam/koning gaat het Mattheus in het bijzonder?

3.Mattheus noemt heel bewust de namen van een viertal vrouwen. Wie zijn het precies?

4.Wat is er zo bijzonder aan deze vrouwen? Welke boodschap ligt daarin voor ons?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

De Here zegent jou. (voor de kinderen op verzoek van Inge Bouw)

Aan uw tafel-Sela (in aanloop naar het Heilig Avondmaal) op verzoek van Inge Bouw

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.