Hartelijk welkom

Zondag 20 september 2020 v.m. – Opening Winterwerk – Thema: ‘Goed om te horen!’

Heb jij Gods stem wel eens gehoord? Nou zeg je, wat een vreemde vraag. God spreekt toch in de Bijbel? Als je de Bijbel leest hoor je daarin Zijn stem.

Ja, maar dat bedoel ik niet. Hoor je Gods stem wel eens? Dat Hij zo het woord neemt in je leven, dat je er niet meer onder uit kunt en moet zeggen: dit is God Die spreekt! Dat is niet vanzelfsprekend…

De Bijbel laat zien dat je moet leren luisteren naar God en Zijn Woord. Dat zien we in de geschiedenis van Samuël bij Eli in 1 Samuël 3:1-21. In vers 1 lezen we een onthutsende analyse van die tijd: ‘Het woord van de Heere was zeldzaam in die dagen; er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam’. Zelfs iemand als Samuël moest het leren om Gods stem te verstaan…

Zondagmorgen staat de dienst in het teken van de opening van het winterwerk. We gebruiken hierbij het jaarthema van de HGJB: ‘Goed om te horen!’. Het lezen van de Bijbel als het Woord van God speelt daarin een belangrijke rol. Aan de hand van deze geschiedenis wil de HGJB kinderen, tieners en jongeren laten ontdekken dat het erop aankomt om goed naar Gods stem te horen. ‘Goed om te horen!’ betekent dan niet perse dat het ook fijn is om te horen wat God te zeggen heeft. Maar omdat het nodig is, is het toch goed!

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1.Welke overeenkomsten zie je tussen de tijd waarin Samuël leefde en onze tijd?

2.Samuël wordt door God geroepen op een bijzondere manier. (Hoe) heeft God jou geroepen? En zo ja: hoezo heb je het ervaren als een persoonlijke roeping?

3.Hofni en Pinehas verharden in hun zonde en Eli verhardt in zijn passiviteit. Hoe bestaat het eigenlijk dat mensen de gezagvolle Woorden van God negeren? Ken jij die neiging ook? Hoe ga je daarmee om?

4.Hoe kunnen wij net als Samuël een luisterende en ontvankelijke houding aannemen richting God en Zijn Woord?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Bijbelklas "De olie van de weduwe"

Meditatie over Psalm 138 door Piet Meijer
In de afgelopen periode is er iedere woensdag een meditatie op de website verschenen. Deze werd afwisselend verzorgd door ds. P. Nobel of ons gemeentelid Piet Meijer. In deze voorlopig laatste meditatie is het thema: ‘Geloofd zij God!’.

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Dit prachtige nummer van Kinga Ban is wel heel erg van toepassing in deze moeilijke tijd
Heb je ook weleens het idee gehad dat God naar je glimlacht vanuit de hemel? Het nummer Al het goede van Kinga Ban begint met de vogels waar Jezus over spreekt in Mattheüs 6. "Kijk eens naar de vogels in de lucht, geen van hen die piekert en verzucht dat er niet genoeg is, of dat de herfst begint", zingt ze. Een mooie bemoediging!
Ga naar het lied 'Al het goede'