Hartelijk welkom

Zondag 30 januari 2022 n.m. – Themadienst over: ‘Hoe leef ik als christen?’ (door betrouwbaar te spreken en te schrijven)

‘Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste’.

Woorden van premier Rutte in april 2021 n.a.v. de aantekeningen van Kajsa Ollongren waarop geschreven stond: ‘positie Omtzigt: functie elders’. Rutte sprak over hem in een gesprek met de verkenners van een nieuw kabinet, maar kon zich dat later niet meer herinneren. Het leidde tot een nog dieper wantrouwen van burgers in de politiek.

Het laat de actualiteit van het negende gebod zien. Hoe het erop aankomt de waarheid lief te hebben en te strijden tegen de leugen.

Zondagmiddag gaan we verder met onze serie over het goede leven als christen. We staan stil bij de betekenis van het negende gebod: ‘leg over een ander geen vals getuigenis af’.

Als je de Heere Jezus wilt volgen, dan heeft dat te maken met je hele leven. Dat laten de verschillende geboden ons telkens weer zien. Ook met de manier waarop je over anderen spreekt en schrijft.

En ongetwijfeld zul je uit eigen ervaring weten hoe schadelijk het is en hoe zeer het doet, als anderen een verkeerd verhaal over je vertellen of je vals beschuldigen.

Lees ter voorbereiding alvast Jakobus 3:1-12 en zondag 43 uit de Heidelbergse Catechismus door aan de hand van de volgende vragen:

1.Op welke manier ben je in je eigen leven aangelopen tegen de positieve en negatieve uitwerking die woorden kunnen hebben?

2.Stel eens enkele vuistregels op voor een christen-journalist. Hoe moeten we omgaan met de zogenaamde roddelpers?

3.Welke kansen zijn er in je leven om de ander met de waarheid lief te hebben?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Een wijs man. (voor de kinderen)

Wonderlijk-Sela

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.