Hartelijk welkom

Zondag 22 mei 2022 v.m. – 1 Korinthe 15: 8-10 en Handelingen 9: ‘Wat staat er op jouw CV?’

In een CV geef je een overzicht van je gevolgde opleidingen, werkervaringen en nevenactiviteiten. Als je solliciteert stuur je het CV mee met de sollicitatiebrief. Tegenwoordig functioneert een sociale netwerksite als LinkedIn ook als CV. Misschien heb je zelf ook wel zo’n pagina. Wat mij opvalt, is dat ze vaak super positief zijn. Voormalige werkgevers of klanten benoemen hun ervaringen met jou. Je eigen sterke punten en skills worden uitgebreid genoemd.

In vergelijking daarmee valt de CV van Paulus in 1 Korinthe 15 helemaal buiten de gewone orde. De taal die hij gebruikt staat op het eerste gezicht ver bij ons vandaan. Wij hangen niet graag de vuile was buiten. Paulus doet dat wel, hij zegt: ‘pas op het laatst is Jezus Christus aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was…want ik heb Gods gemeente vervolgd’.

Hij reageert hier op wat sommige mensen in Korinthe tegen hem inbrachten. Is die Paulus de naam apostel eigenlijk wel waard, zeiden ze. Hij is toch geen discipel geweest zoals Petrus en Jakobus? Hij heeft de opstanding niet meegemaakt zoals zij. Die Paulus verbeeldt zich wat.

Dat is de reden, dat Paulus in dit gedeelte zo uitgebreid over zichzelf schrijft.

Vragen:

1.Kijk naar het schilderij van Caravaggio ‘De bekering van Saulus’.

Wat valt je op?

2.Paulus noemt zichzelf in vers 8 ‘het misbaksel’ (NBV), ‘de ontijdig geborene’ (HSV). Wat bedoelt hij daarmee?

3.Paulus geeft in 1 Korinthe 15 niet hoog op van zijn eigen prestaties, maar van de genade van God die zijn leven een radicale wending gaf. Waarom en hoe doet hij dat?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Een wijs man. (voor de kinderen)

Wonderlijk-Sela

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.