Hartelijk welkom

Zondag 7 augustus 2022 v.m. – Exodus 1: 1-14 – Thema: ‘Veelzeggende namen…’

Als je wel eens in Yad Vashem in Jeruzalem geweest bent, zal je je ongetwijfeld het kinderpaviljoen daar herinneren. Op deze gedachtenisplek van de holocaust, die aan zes miljoen Joden het leven kostte, klinken dag in dag uit de namen van de kinderen die niet meer zijn. Vele kaarsen weerspiegelen in de glazen wanden tot een ontelbare schare hun namen. Wie er geweest is zal het nooit vergeten: indrukwekkend en ontroerend.

Ik moest eraan denken toen ik Exodus 1 las. Hier worden ook allerlei namen genoemd, mensen worden zichtbaar. Het begint met de twaalf namen van Jakobs zonen, de stamvaders van Israël, daarna wordt de naam van de farao genoemd en de namen van Sifra en Pua, twee vroedvrouwen. En ook deze namen herinneren aan een vernietigingspoging, de allereerste poging in de geschiedenis om het Joodse volk uit te roeien.

Maar die andere Naam met een hoofdletter, HEERE, wordt niet genoemd. Waar was Hij hier in Egypte en in Auschwitz en in…? Op het eerste gezicht lijkt Hij inderdaad de grote Afwezige in Exodus.

En toch, juist in situaties waarin niemand iets van Hem merkt en iedereen zich afvraagt waarom Hij niets doet, is Hij aan het werk om Zijn beloften (Genesis 15) waar te maken.

Deze zondagmorgen vervolgen we onze serie preken over het ontstaan van het volk Israël als volk van God zoals de Bijbelboeken Genesis en Exodus daarover spreken. Vanuit de geschiedenis van Israël ontdekken we wat geloven vandaag betekent.

1.Wat zeg je – na de bestudering van Exodus 1 – tegen iemand die zegt: ‘Als God almachtig is, waarom doet Hij dan niks tegen die wrede dictators?’

2.In dit gedeelte zie je hoe Gods tegenstander het volk van Israël wil vernietigen. Ga eens na hoe het antisemitisme steeds weer oplaait in de Bijbelse tijd, de tijden daarna en in onze tijd.

3.Farao bestrijdt de beloften van God door allerlei maatregelen te treffen. Op welke manier kan ik mij verzetten tegen de beloften van God?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Een wijs man. (voor de kinderen)

Wonderlijk-Sela

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.