Hartelijk welkom

Zondag 18 september 2022 v.m. - Romeinen 12: 19-21 - Opening Winterwerk Thema: ‘Enthousiasme gezocht!’

Als je ergens enthousiast over bent, dan wil je dat graag met anderen delen. Een heerlijke vakantie, een gave bijbaan. Een prachtige wandeltocht. Je deelt het in je Story op Instagram of in je Verhaal op Facebook of je stuurt een appje. Enthousiasme werkt meestal aanstekelijk. Het steekt jou – en misschien anderen – aan. Het maakt je warm.

Het jaarthema ‘Enthousiasme gezocht’ drukt een verlangen uit naar enthousiasme.

De HGJB heeft dit thema gekozen vanwege de actualiteit. Twee jaar corona heeft ons enthousiasme bij kerk en geloof mogelijk bekoeld. Het uithoudingsvermogen is bij veel mensen door de coronacrisis danig op de proef gesteld. ‘Ik heb het er helemaal mee gehad’ en: ‘De rek is eruit’, kon je zelfs in de kerk horen.

Is ons geloof door deze beproeving gegroeid of heeft het schade geleden? De tijd zal het leren, maar we kunnen het beter niet rustig afwachten.

In afhankelijkheid van God en Zijn Heilige Geest moeten we elkaar oproepen om er weer volop voor te gaan. We hebben nieuw enthousiasme nodig! Letterlijk betekent dat: dat je God in je hebt, dat je vol van Hem bent.

Paulus schrijft erover in Romeinen 12:11 ‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heere’.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1.Lees Romeinen 12:11 voor jezelf. Welke oproep vind je bemoedigend? Welke vind je moeilijk?

2.Denk even aan je eigen taak in het gemeentewerk. Wat vuurtjou aan en houdt je blij? Wat maakt dat je enthousiasme (soms) bekoelt?

3.Als de Heilige Geest aan het werk gaat, gebeurt er iets. Je gaat veranderen. Er komt liefde voor God en andere mensen in je hart. Herken je dat? Kun je een voorbeeld noemen uit de Bijbel of uit je eigen leven?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Een wijs man. (voor de kinderen)

Wonderlijk-Sela

De Scipio App gaan gebruiken

Tijdens de gemeenteavond krijgt u een korte uitleg over de Scipio app. Als uw e-mailadres bij de scriba bekend is krijgt u een uitnodiging om de app te kunnen gebruiken. Download daarna de app. Dit filmpje helpt u bij het inloggen.