Hartelijk welkom

Zondag 19 september 2021 v.m. – Mattheus 25:14-30 – Opening Winterwerk

Thema: ‘Geloven is ook doen!’

Wat heb jij van God gekregen? En wat doe je ermee? God heeft ons heel veel toevertrouwd. Niet om het voor onszelf te houden, maar om te delen met anderen. Hoe doe je dat?
Geloven en doen horen immers bij elkaar, hebben alles met elkaar te maken. Geloven is nummer één. Je toevertrouwen aan God en aan Zijn Zoon Jezus Christus. Als het goed is, komt het doen daaruit voort. Als een vrucht.
Stonden we vorig seizoen stil bij het thema ‘Goed om te horen’, is het goed om nu te benadrukken dat het niet bij horen kan blijven.

Wat we vanuit Gods Woord horen, moet leiden tot doen! Het kan niet zo zijn dat we na een bijbellezing of een preek zeggen: ‘Nou, dat was goed om te horen’, om vervolgens over te gaan tot de oude orde van de dag. Het Woord moet ook vrucht dragen.

Zondagmorgen staat de dienst in het teken van de opening van het winterwerk. Centraal staat de gelijkenis van ‘De talenten’ uit Mattheüs 25:14-30.

Als de heer op reis gaat naar het buitenland, vertrouwt hij zijn talenten toe aan zijn eigen werknemers. Wanneer de heer terugkomt, moeten zij rekenschap afleggen over wat zij met hun talent(en) gedaan hebben. In deze gelijkenis wordt duidelijk dat Jezus van hen (en ons) vraagt om bezig te zijn met de gaven en zegeningen die Hij ons geeft.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1.Welk beeld geeft de gelijkenis van de heer? Welke eigenschappen vallen het meest op?

2.Welke eigenschappen typeren de eerste twee knechten? En welke de derde knecht?

3.Welke (genade-) gaven heb je ontvangen? Op welke manier zet je die gaven in?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Voor de kinderen is er nu de Preekschrijfkaart!
Hieronder volgt uitleg voor de oudersEen kerkdienst bestaat uit vaste onderdelen zoals: zingen, bidden, collecte en de schriftlezing. Dit noemen we de liturgie. Iedere zondag krijgt u er een uitgereikt.Voor de kinderen is er nu de Preekschrijfkaart. Dat is een liturgie in plaatjes. Hiermee kan de liturgie gevolgd worden.

Naast de plaatjes bij de liturgie, helpt de kaart om de eredienst te kunnen volgen én ook actief mee te doen. Gevoed worden gaat immers gemak- kelijker als je meedoet, meeleest, meeschrijft, meezingt en meedenkt. De preekschrijfkaart is hier een handig hulpmiddel voor.

Klik voor meer uitleg

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Opwekking 488 - Heer ik kom tot U (op verzoek van Inge Bouw)

Jezus is de goede Herder (voor de kinderen op verzoek van Inge Bouw