Hartelijk welkom

Zondag 6 december 2020 v.m. – Johannes 1: 1-5 – Thema: het Licht overwint!

Om je heen zie je het al, in welke tijd van het kerkelijk jaar wij leven. Je ziet het vooral aan het licht. In allerlei soorten en maten. In huis, de kaarsjes en voor de ramen de adventsster. In tuinen is sierverlichting aangebracht. Ook in winkelcentra en tuincentra zie je het: overal licht. Juist in deze tijd van het jaar waarin het al vroeg donker wordt. Ja, wij mensen doen de lampen aan. God doet het Licht aan in onze duisternis.

De evangelist Johannes zegt: ‘en het Licht schijnt in de duisternis’. En met dat licht bedoelt hij: Jezus Christus, van Wie de tijd van Advent en Kerst vol is. Nee, Johannes noemt die naam hier nog niet. Het klinkt allemaal nog wat verhullend en verheven. Maar dat doet hij bewust. Hij vertelt op een heel unieke manier over de komst van Jezus Christus naar deze aarde.

Zondagmorgen bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We doen dit aan de hand van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie (vers 1-5). Johannes wil ons hier de achtergrond van Advent en Kerst duidelijk maken.

Dat roept de volgende vragen op:

1.Naar welk ander Bijbelboek verwijzen de woorden ‘in het begin’ (vers 1)?

2.Wie wordt met ‘het Woord’ bedoeld? Waar komt Hij (het Woord) vandaan?

3.Wat is er in ons leven aan duisternis, heel concreet, wat niet voor Christus’ Licht bestaan kan? Wat staat ons te doen?

4.‘Het Avondmaal is een plek Licht in de duisternis van deze wereld’. Leg uit.

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Meditatie over Psalm 138 door Piet Meijer
In de afgelopen periode is er iedere woensdag een meditatie op de website verschenen. Deze werd afwisselend verzorgd door ds. P. Nobel of ons gemeentelid Piet Meijer. In deze voorlopig laatste meditatie is het thema: ‘Geloofd zij God!’.

Bijbelklas "De olie van de weduwe"

Dit prachtige nummer van Kinga Ban is wel heel erg van toepassing in deze moeilijke tijd
Heb je ook weleens het idee gehad dat God naar je glimlacht vanuit de hemel? Het nummer Al het goede van Kinga Ban begint met de vogels waar Jezus over spreekt in Mattheüs 6. "Kijk eens naar de vogels in de lucht, geen van hen die piekert en verzucht dat er niet genoeg is, of dat de herfst begint", zingt ze. Een mooie bemoediging!
Ga naar het lied 'Al het goede'