Hartelijk welkom

Zondag 11 juli 2021 n.m. – Genesis 37: 12-36 - Thema ‘Als Jozef je broer is…’

Je zult maar in de put zitten...letterlijk of figuurlijk. Je wordt ineens ziek, je komt zonder werk te zitten, er zijn spanningen in je familie, tussen je kinderen...Je denkt: waarom gebeurt dit?

Hoe zal Jozef zich in de droge woestijnput hebben gevoeld?

Hij is er door zijn vader op uit gestuurd om te zien hoe het met zijn broers gaat. Blijkbaar is Jozef niet voor een kleintje vervaard. Helemaal alleen trekt hij dagenlang naar het noorden, door de bergen en vlaktes van Israël, richting Sichem. Terwijl hij weet dat zijn broers hem niet vriendelijk zullen ontvangen…

Hij moet zijn vertrouwen duur betalen. Zodra hij aankomt, pakken ze hem beet en het eerste wat ze doen is die gehate koninklijke mantel van zijn lijf scheuren. Daarna smijten ze hem in een put, een kuil. Dat had je veel in het Midden-Oosten: kuilen van een paar meter diep, waar het regenwater in werd opgevangen. In zo’n kuil komt Jozef terecht, een kuil zonder water.

In Genesis 42:21 lezen we dat Jozef doodsangsten heeft uitgestaan in de put. Hij heeft geroepen om hulp, gesmeekt om genade, gehuild van wanhoop. Ondertussen zitten zijn broers op een afstandje te lunchen, alsof er niets aan de hand is…

Een paar vragen komen bij mij boven:

1.In de broers zie je dat wij mensen echt geneigd zijn tot het meest slechte. Geloof je dat? Geloof je dat je net als de broers tot de vreemdste dingen in staat bent?

2.Waar is God in dit alles?

3.Heb jij wel eens meegemaakt dat God afwezig leek? Wat deed je toen?

4.Reageer op de volgende stelling: ‘Putervaringen vormen je karakter, testen en bouwen je geloof en bepalen je weer bij de kern’.

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Opwekking 733 - Tienduizend redenen (op verzoek van Inge Bouw)

Diep, diep als de zee (voor de kinderen op verzoek van Inge Bouw