Hartelijk welkom

Zondag 12 juli 2020 v.m. – Genesis 24: 1-28 ‘Gods leiding’

‘Boer zoekt vrouw’…het is een van de meest populaire en bekeken programma’s die via televisie en internet worden uitgezonden. In het programma gaan vrijgezelle boeren voor het oog van de camera op zoek naar een geliefde. Veel van de deelnemende boeren vonden een partner en zorgden inmiddels voor nageslacht.

In Genesis 24 is het Isaak, de zoon van herdersvorst Abraham, die een vrouw zoekt. Het is een prachtige geschiedenis, een soort ‘Boer zoekt vrouw’, maar dan mooier.
Alhoewel, het is niet Isaak die zoekt, maar de belangrijkste werknemer van zijn vader moet er voor hem op uit, Eliëzer.

Wat direct opvalt, is dat Abraham absoluut niet wil dat er een partner gezocht wordt voor Isaak in het land Kana n, waar ze nu als nomaden leven. Waarom niet?

En waarom moet de werknemer van Abraham wel een partner voor Isaak gaan zoeken in Mesopotamië?

In ieder geval, Abraham gelooft dat God voor Eliëzer uit zal gaan en hem zal leiden in het vinden van een vrouw voor Isaak (vers 7). Daarmee komen we bij een thema dat u en jou misschien ook wel erg bezighoudt: de leiding van God.
Hoe zit het met de leiding van God als je een beslissing moet nemen of op het punt staat om een bepaalde weg in te slaan? Heeft God 1 optie voor je op het oog en is Gods leiding zoeken hetzelfde als er achter zien te komen wat die bijzondere voorkeur van God is?
En welke rol spelen Woord, Geest, ons gezonde verstand en het advies van anderen in het zoeken van Gods leiding?
Deze zondagmorgen vervolgen we onze serie preken over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Vanuit hun levensgeschiedenis ontdekken we wat geloven vandaag betekent.

Vanuit Genesis 24 komen de volgende vragen naar voren:

1.Spelen er zaken in jouw leven waarbij je op dit moment Gods leiding zoekt? Hoe doe je dat? Denk aan de keuze van een baan, een woonplaats, een partner.

2.Spelen medegelovigen een rol bij jouw zoektocht naar Gods leiding? Waarom? Hoe?

3.Heb je Gods wel eens om een teken gevraagd om zo Gods leiding te zien? Eliëzer vraagt God om een teken en krijgt dat teken (vers 14 en 27).

4.Is het zoeken van een partner een thema in jouw leven? Als je geen partner hebt, zie je dat dan als iets goeds of is het iets moeilijks?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Bijbelklas "Abraham en Sara krijgen een zoon"

Meditatie over Psalm 138 door Piet Meijer
In de afgelopen periode is er iedere woensdag een meditatie op de website verschenen. Deze werd afwisselend verzorgd door ds. P. Nobel of ons gemeentelid Piet Meijer. In deze voorlopig laatste meditatie is het thema: ‘Geloofd zij God!’.

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Dit prachtige nummer van Kinga Ban is wel heel erg van toepassing in deze moeilijke tijd
Heb je ook weleens het idee gehad dat God naar je glimlacht vanuit de hemel? Het nummer Al het goede van Kinga Ban begint met de vogels waar Jezus over spreekt in Mattheüs 6. "Kijk eens naar de vogels in de lucht, geen van hen die piekert en verzucht dat er niet genoeg is, of dat de herfst begint", zingt ze. Een mooie bemoediging!
Ga naar het lied 'Al het goede'