Hartelijk welkom

Zondag 10 januari 2020 v.m. – Johannes 2:1-11 – Thema: Het feest gaat toch door!

Het is de nachtmerrie van een bruidspaar… Tijdens het feest blijkt dat er niet genoeg te eten en te drinken is. Dat is een blamage voor het bruidspaar. Hier zullen de mensen jaren later nog over praten. Zo’n drama lijkt te gaan gebeuren in Kana in Galilea, het noorden van Israël. Terwijl het huwelijksfeest in volle gang is, raakt de wijn op. Dat is een ramp, want zonder wijn kan het feest niet doorgaan. Dan is het plezier eraf.

Johannes vertelt ons dat ook Jezus op die bruiloft aanwezig is. Op verzoek van Zijn moeder Maria zorgt Hij op een wonderlijke manier dat er weer voldoende wijn is. Maar er is meer aan de hand…

Vers 11 zegt: ‘Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen…’ Wat in Kana gebeurt, is niet zomaar een wonder. Het is een teken dat ergens naar verwijst. Hier wordt al duidelijk wie Jezus is en wat het doel is van Zijn komst naar de aarde.

Vragen om je alvast voor te bereiden:

1.Zoek de zeven tekenen  van Johannes op. Moet een teken altijd een wonder zijn?

2.Wat vind je van het antwoord dat Jezus aan Maria geeft (vers 4)? Waarom antwoordt Hij zijn moeder zo?

3.Wat heeft het ons te zeggen dat de Heere Jezus Zijn eerste wonderteken op een bruiloft doet? Wat zou Zijn doel daarmee zijn?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Ik leef - Sela