Hartelijk welkom

Zondag 7 maart 2021 v.m. en n.m. – Johannes 13: 1-12 – Thema: ‘Liefde was het…’

Echt, het is de omgekeerde wereld. Alle verhoudingen zijn zoek. Het is onbegrijpelijk: de Heere Jezus gaat op de knieën voor zijn discipelen. Dat is het wat er gebeurt in Johannes 13. Als je dat eens op je in laat werken…

We zijn er in de kerk aan gewend om te zeggen dat wij op de knieën moeten voor de Heere Jezus. Om onze schuld te belijden. Om onze liefde voor Hem zichtbaar te maken.

En nu gebeurt er precies het tegenovergestelde. Het is bizar en onbegrijpelijk.

Ach ja, we denken dat we het verhaal wel zo'n beetje kennen: Jezus wast de voeten van zijn discipelen. En wij moeten hetzelfde doen: elkaar in liefde dienen. Elkaar niet de oren wassen, maar de voeten wassen. Dat is het verhaal van de voetwassing. En je gaat weer over tot de orde van de dag.

Terwijl Johannes 13 juist met het oog op het Heilig Avondmaal zo ontdekkend is. Daarom vraagt de Heiland het ook aan zijn discipelen, in vers 12: ‘begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’

Vragen die bovenkomen in deze week van voorbereiding op het Avondmaal:
1.Wat raakt je in de woorden van vers 1? Over wie en over wat gaat het hier?

2.Waarom verzet Petrus zich zo tegen deze voetwassing?

3.Wat wil de Heere Jezus aan Petrus duidelijk maken?

4.Mag Jezus jou dienen met Zijn liefde, zichtbaar in de tekenen van brood en wijn?

 

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Toekomst vol van hoop

Ik leef - Sela

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.