Hartelijk welkom

Zondag 17 november v.m. – Genesis 22: 1-19 – Thema: ‘Gaat God te ver?’

Het zal je maar gezegd worden, dat je je kind moet offeren. Abraham krijgt in Genesis 22 de opdracht van God om zijn zoon Izak te offeren. En je vraagt je af: hoe kan God zoiets eisen, dat je het liefste dat je hebt, eigenhandig doodt? Gaat God hier niet veel te ver in wat Hij vraagt? Gaat Hij misschien ook te ver in wat Hij van jou vraagt? Je toekomst, je zekerheid, jezelf opgeven voor Hem?

Geloof maar gerust dat het gestormd zal hebben in Abrahams hart. Maar de vraag waar het op aankomt, is: wat gaat hij doen? Abraham blijft vertrouwen op God en op Zijn belofte en doet wat de Heere van hem vraagt. Hij zegt tegen Izak: God zal voorzien. En in dat vertrouwen wordt hij niet beschaamd. Want God gaat ver in wat Hij vraagt,  maar ook in wat Hij geeft!

Zo zien we de volgende vragen bovenkomen vanuit Genesis 22:

Het beeld dat wij van God hebben, is gekleurd, bijvoorbeeld door onze opvoeding. Het kan ook dat we een beeld van God hebben gemaakt, gekleurd door onze wensen. Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Past het bij de eigenschappen die de Bijbel toeschrijft aan God?

Wat vind je ervan dat God van ons vraagt om een bewijs van onze liefde en trouw? Wat vraagt God van jou als Hij om toewijding vraagt?

Is God te ver gegaan in wat Hij van Abraham vraagt? Is Hij te ver gegaan als Hij de Heere Jezus geeft als offerlam in onze plaats?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

Missie volbracht.
Op 18 september 2019 zijn Aalt en Anneke wegens ontwikkelingen in Zimbabwe onder andere rond economische en politieke onrust vervroegd teruggekeerd naar Nederland.
De GZB achtte het niet langer verantwoord om ter plaatse het project ‘Vissers in Zimbabwe’ uit te voeren en daarom hopen zij dit nu vanuit Nederland af te ronden. De einddatum van het project blijft zoals oorspronkelijk gepland eind maart 2020. Wij wensen Aalt en Anneke kracht en Gods nabijheid bij deze nieuwe ontwikkelingen en vertrouwen dat zij het project met dezelfde gedrevenheid vervolgen.
Klik op deze tekst om naar hun laatste blog te gaan. 
Thuisfrontcommissie “Vissers in Zimbabwe’

Van Bijbelklas naar Bijbelkids 

Sinds maart 2017 is er om de week op zondagmorgen Bijbelklas tijdens de kerkdienst. Inmiddels zijn een aantal kinderen hier qua leeftijd te oud voor geworden en is het tijd voor een vervolgstap. Dit winterseizoen starten we daarom met BijbelKids. Hieronder kunt klikken op 'meer informatie'. Wij rekenen op uw betrokkenheid en wensen de kinderen met onze predikant een heel fijn en leerzaam seizoen toe en vragen hiervoor gebed van de gehele gemeente. Wilt u, als ouders, uw telefoonnummer en mailadres aan ds. Nobel doorgeven (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)?
De Jeugdwerkcommissie

» meer informatie

WAT BIJBELKIDS
METHODE Basis-catechese op aansprekende wijze voor doelgroep
VOOR WIE Kinderen van ongeveer 8-10 jaar
DOOR WIE Ds. P. Nobel  (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)
WAAR In de pastorie, Dorpsstraat 5, Garderen
WANNEER Om de week op maandagavond in het winterseizoen (plm. 12x / jr)
TIJD 18.30-19.30 uur
SEIZOEN 2018/2019 15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

4 maart

18 maart

1 april

» minder informatie