Hartelijk welkom

Zondag 18 april 2021 v.m. – 1 Thessalonicenzen 4: 13-18: ‘Jezus leeft en ik met Hem!’

Veel mensen om ons heen noemen zich agnost. Een agnost is iemand die het allemaal niet weet. Of God wel of niet bestaat. Of er leven is na de dood of niet. Of er meer is dan dit leven en wat je ziet. Er is in ieder geval nog nooit iemand teruggekomen.

Dat agnosticisme is niet alleen iets van onze tijd. De tijd van Paulus kende het ook.

Al geloofden ook de Grieken in Thessalonica (aan de oostkust van Griekenland) in een  hiernamaals (de zielen van gestorvenen leiden er een schaduwachtig bestaan), toch leefden ze vaak in grote onzekerheid. En ze kenden zeker geen hoop voor het lichaam dat in een graf wordt gelegd, want het ging uiteindelijk om onze onsterfelijke ziel.

Maar Paulus zegt in zijn brief: u hoeft geen agnost te zijn t.a.v. hen die gestorven zijn. En u hoeft niet verdrietig te zijn, zoals ook de anderen die geen hoop hebben.

Het was namelijk zo dat er in de gemeente van Thessalonica nog al wat vragen leefden over de opstanding. De gemeente rekende namelijk met een spoedige terugkomst van de Heere Jezus, nog tijdens hun leven. En hoe zal het dan gaan met hen die al zijn gestorven? Zullen zij op de begraafplaatsen achterblijven?

Maar Pasen en de overwinning van de dood hebben toch alles met elkaar te maken? Omdat Jezus is opgestaan, zullen toch ook Zijn kinderen opstaan? Dat is de kern van ons geloof!

Vragen:

  1. Sterven is ontslapen (vers 18). Wat betekent dat? Wat zegt de Bijbel over het leven na dit leven? Wat is het verschil met het Griekse onsterfelijkheidsgeloof?
  2. Jezus komt Zijn gemeente ophalen (vers 14 en 17). Waar brengt Hij die gemeente heen? Waren de zielen van de gelovigen niet al in de hemel?
  3. Waarom krijgt bij de wederkomst de opstanding van de gestorven gelovigen voorrang? Hoe zal het gaan met hen die niet geloven?

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  ..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl

Meer weten over geloof?
Heb je een vraag over geloof of wil je met iemand over je persoonlijke levensvragen spreken? Neem dan gerust contact op met onze voorganger: ds. P. Nobel (p.nobel@filternet.nl), of kom op een zondag naar één van onze samenkomsten waar je altijd wel iemand aantreft die je verder wil helpen.

God van trouw door soliste Elise Mannah (op verzoek van Inge Bouw)

Toekomst vol van hoop