Hartelijk welkom

cropped-armen.png

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft. Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht. 

» lees meer

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

De Hervormde gemeente Garderen nodigt u van harte uit.

 

 

 

Afscheid van dominee Aalt Visser en zijn vrouw Anneke
Schermafbeelding 2017-06-16 om 15.27.11
In de afgelopen weken is bij verschillende gelegenheden onderstreept hoe dankbaar wij Aalt en Anneke Visser zijn voor het vele werk dat zij in onze gemeente te Garderen hebben mogen doen. Gedurende 5 jaar was ds. Aalt Visser verbonden aan onze gemeente. Afgelopen zondag was zijn laatste dienst als onze dominee. Het ging over de storm op het meer van Galilea en de grote macht van Jezus Christus. In plaats van angstig te zijn mogen we ons geborgen weten in Hem, die leeft tot in eeuwigheid. Ook in onzekere tijden en ook al zien we Hem niet. Hij is erbij! Als gemeente gaan we nu ook met goede moed op zoek naar een nieuwe dominee. We mogen geloven dat de Heere God hierin op Zijn tijd zal voorzien. We hebben ons hoofd en handen gekregen om hiermee aan de slag te gaan maar laten we ook vooral in ons gebed hierbij blijven stilstaan.