Hartelijk welkom

Zondag 24 februari 2019 v.m. – Markus 14: 12-16: ‘Het wonder van het Avondmaal’

Ik ga op reis en ik neem mee... of: Ik ga op vakantie en ik neem mee... is een geheugenspelletje. Wie kent het niet?
De eerste speler die aan de beurt is, zegt de zin "Ik ga op reis en ik neem mee ...." hardop. Vervolgens noemt hij of zij dan een voorwerp op. De beurt gaat dan over naar de tweede persoon. Ook hij/zij zegt de zin "Ik ga op reis en ik neem mee ...." hardop. Vervolgens noemt hij/zij het voorwerp dat de eerste persoon heeft gezegd en verzint zelf een nieuw artikel. De nummer drie noemt dan in de juiste volgorde de artikelen op die de eerste twee personen hebben opgenoemd, en verzint er weer een voorbeeld bij. Op deze manier wordt de keten van woorden steeds langer.
Jezelf voorbereiden is nodig als je op reis moet voor je werk of als je op vakantie gaat. Deze zondag bereiden we ons ook voor. En wel op de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 3 maart. We lezen met elkaar Markus 14: 12-16, waar we lezen over de voorbereidingen die getroffen worden voor de viering van het laatste Pascha dat de Heere Jezus met zijn discipelen zal houden. Vragen die bovenkomen zijn: 1. Wat moest er gebeuren voorafgaand aan het joodse Pascha? 2. Waarom is het zo bijzonder dat de Heere Jezus het Pascha met zijn discipelen wil vieren? 3. Verlangt u/jij ook naar een ontmoeting met Jezus aan Zijn tafel? 4. Hoe bereid je je voor op die ontmoeting? Wat moet je daarvoor wegdoen uit je leven?

1.Wat betekent de Naam ‘Jezus’ en waarin is Jezus zo uniek?
2.Waarom hebben wij redding nodig en waarom kan alleen Jezus ons redden?
3.Wat is hét grote verschil tussen het christelijk geloof en andere godsdiensten?

Gezien het belang van het thema voor ons allemaal hoop ik velen van u en jou te ontmoeten in de dienst!

Als Hervormde gemeente Garderen geloven wij dat ..  
..deze wereld er niet toevallig is. God heeft de wereld geschapen, Hij heeft ook jouw leven gewild. God is er vervolgens ook voor je tijdens je leven en zelfs na je dood. Je bent niet alleen: God kwam zelf naar deze wereld. Hij werd mens: Jezus. Jezus laat zien wie God is. Door zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop: voor ieder mens en deze wereld. Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

» lees meer


Jezus laat zien wie God is
Voor ons heeft geloof alles te maken met Jezus. ‘Niemand heeft ooit God gezien’ staat in de Bijbel. Maar Jezus heeft laten zien wie God is. En dat Jezus leefde aan het begin van onze jaartelling in Israel. Geboren in Bethlehem, groeide Hij op in Nazareth, als zoon van Jozef de timmerman. Vanaf Zijn dertigste werd Hij rondreizend prediker en wonderdoener. Zijn boodschap ging over ‘Het Koninkrijk van God’: leven zoals God het bedoeld heeft.

Wij geloven dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is. Jezus is méér dan een gewoon mens daarom wordt Hij ook Christus genoemd. Dat is niet Zijn achternaam, maar een titel. Christus betekent: gezalfde; Hij die komt met een opdracht.

Zijn dood is niet het einde. Als je naar het leven van Jezus kijkt zie je: liefde. Jezus zág mensen werkelijk. Hij sprak woorden van leven en kracht, waar de mensen van ophoorden. Hij vergeeft alles waarin je tekort schiet en geneest je pijn. Zijn doel voor mensen is vreugde. Daar had Hij zijn leven voor over.

Zijn dood aan een kruis is niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. God wekt Hem tot leven. Dat bizarre bericht is een hoopvolle boodschap: de dood is overwonnen. Er is hoop, ook voor mensen die sterven.

» lees minder

-- DagelijksWoord.nl
Klik op de foto om naar de laatste Blog van Aalt en Anneke Visser te gaan.

Van Bijbelklas naar Bijbelkids 

Sinds maart 2017 is er om de week op zondagmorgen Bijbelklas tijdens de kerkdienst. Inmiddels zijn een aantal kinderen hier qua leeftijd te oud voor geworden en is het tijd voor een vervolgstap. Dit winterseizoen starten we daarom met BijbelKids. Hieronder kunt klikken op 'meer informatie'. Wij rekenen op uw betrokkenheid en wensen de kinderen met onze predikant een heel fijn en leerzaam seizoen toe en vragen hiervoor gebed van de gehele gemeente. Wilt u, als ouders, uw telefoonnummer en mailadres aan ds. Nobel doorgeven (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)?
De Jeugdwerkcommissie

» meer informatie

WAT BIJBELKIDS
METHODE Basis-catechese op aansprekende wijze voor doelgroep
VOOR WIE Kinderen van ongeveer 8-10 jaar
DOOR WIE Ds. P. Nobel  (predikant@hervormdgarderen.nl  of  0577-723223)
WAAR In de pastorie, Dorpsstraat 5, Garderen
WANNEER Om de week op maandagavond in het winterseizoen (plm. 12x / jr)
TIJD 18.30-19.30 uur
SEIZOEN 2018/2019 15 oktober

29 oktober

12 november

26 november

10 december

7 januari

21 januari

4 februari

18 februari

4 maart

18 maart

1 april

» minder informatie